A Biblia a házasságról

  <<< Tartalom >>> Előszó

Tartalomjegyzék


Forrás:   Dr. Pálhegyi Ferenc "Keresztyén Házasság" c. könyve (Bp., 1999.)

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szerzői jogok tulajdonosainak,
hogy hozzájárultak a biblia.hu oldalain történő közzétételhez.


    
 Előszó
 A Biblia a házasságról
 
 Beköszöntő
 Összeegyeztethető-e a Biblia tanítása a modern pszichológiai eredményekkel? A házassági problémák gyökere; lehetséges megoldási kísérletek.
 
 Mi a szerelem?
 A szerelem megítélése a platonista, a romantikus (fatalista), a materialista és a bibliai szemlélet szerint. A szeretet fajtái a Bibliában.
 
 Hát én immár kit válasszak?
 A választás felelőssége. Milyen alapelveket tanít a Biblia Ádám és Éva példáján keresztül? A sikeres házasság előfeltételei.
 
 A szex
 A szexuális forradalom következményei korunk társadalmában. Mit jelent a személytelen és az én-közlő szexualitás? Mit mond a Biblia a szexről?
 
 Együtt járunk
 Mit jelent együtt járni valakivel? Meddig lehet elmenni a szexben? A rövidlátó és perspektivikus szemlélet. Mi az eljegyzés értelme?
 
 Postaláda 1.
 A házasság előtti szex kérdése. Csak egy felesleges papír a házasság? A Biblia tanítása a meztelenségről és szeméremről. A pronográfia megítélése.
 
 A házasságtól leszek boldog?
 Egy általános házasság állomásai. Elkerülhető-e ez a menetrend? Mit tanít a Biblia az emberi szív állapotáról? Mi jelent megoldást?
 
 A házasság célja Isten tervében
  Mit jelent Isten képmásának lenni? Mit jelent uralkodni? Egymás kiegészítése. A házastársi kapcsolat és Krisztus kapcsolata az egyházzal.
 
 A házastársi egység akadályai
 A házasság, mint több napos hegyi túra. Kinek célja a házastársi egység megbontása? Tanácsok az akadályok leküzdéséhez.
 
 A házasság alapozása
 Mi lehet a házasság alapja? Milyen próbákat kell kiálljon a „házasság épülete”? A házasságkötést megelőző fontos feladatok.
 
 A házasság építése
 A "házasság építésének" isteni terve. Mit jelent a szülők elhagyása? Az egymáshoz való ragaszkodás fontossága.
 
 A kommunikáció
 A kommunikáció alapszükséglet. Az intimitás kérdése. Mi nehezíti a kommunikációt? A kommunikáció megtanulásának eredményes útja
 
 A házassági konfliktusok megoldása
 Létezhet-e jó házasság konfliktusok nélkül? Szabadulás az egoizmustól. Egymás meghallgatása. Hogyan közöljük a másikkal tapintatosan hibáit?
 
 Léteznek házassági szerepek a 21. században?
 Korunk házassági kríziseinek oka. Miért aktuális ma is a Biblia ebben a kérdésben? Egymást kiegészítő szerep.
 
 A férj szerepköre
 Hogyan kell vezetővé válnia? Hogyan szeresse feleségét? Hogyan gondoskodjon feleségéről és gyermekeiről?
 
 A feleség szerepköre
 Az egyenlőség téves értelmezése. Hogyan engedelmeskedjen férjének? Hogyan tisztelje férjét? Hogyan szeresse férjét?
 
 Mit jelent szülőnek lenni?
 Kinek a feladata a gyerekek nevelése? Miért fontos tudatosan felkészülni a gyermeknevelésre? Kinek kell elszámolni a gyermekekkel?
 
 Az apa
 A mai családokban fellelhető apa-típusok. Az apa mint a "család papja", vagy "család pásztora".
 
 Az anya
 A női emancipációs mozgalom által okozott kár. Milyen a helyes anya-gyermek kapcsolat? A mai családokban fellelhatő anya-típusok.
 
 A családi nevelés néhány bibliai elve
 A biológiai születés és a lelki értelemben vett újjászületés. A nevelés eszközei: Hogyan büntessük, vagy fegyelmezzük a gyereket?
 
 A házastársi szerepzavar hatása a gyermekre
 "Szabadság, egyenlőség, testvériség!" - mi valósult meg ezekből a jelszavakból. A szerepek felborulásának állomásai.
 
 Családmodellek
 Korunk jellemző családmodelljei és azok jellemzése. Lehetséges-e egészséges családi életet élni a mai világban?
 
 Feladatok elosztása, időbeosztás, gazdálkodás
 Helyes-e házassági szerződést kötni? A megbeszélés fontossága. Mindenünk Istené? Az adakozás kérdése.
 
 Szexualitás a házasságban
 A Biblia tiltja a szexualitást, helyes az aszketizmus? Mivégre adta Isten az embernek a szexualitást? A női és férfi szexualitás közti különbségek.
 
 Postaláda 2.
 Hogyan viselkedjünk az ellenkező neműekkel, ha már házasságban vagyunk? Helyes ill. szükséges-e a fogamzásgátlás? Mik az alapelvek?
 
 Jogok és elvárások
 Mit igényel Isten az ember életében? Hogyan tekintsünk valós és vélt elvárásainkra környezetünkel és Istennel kapcsolatban?
 
 Hová vezet a házasságunk?
 Mi az a két út, ami közül választhatunk, ill. választanunk kell? Hová vezetnek ezek?
 
 Kérdőívek házastársi beszélgetésekhez
 Kérdőívek házasoknak a Biblia tanítása és a pszcichológiai eredmények alapján.
 
 Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok
 Felhasznált és ajánlott irodalmak. Irodalomjegyzék.
 
  <<< Fel >>> Előszó