A Biblia a házasságról

Az apa


A mai családokban legalább ötféle apát lehet találni:

 1. Az árnyék-apa
  Az árnyék-apa testileg jelen van a családban, de mint apa nem létezik. Ha otthon van: eszik, tévét néz, újságot olvas, morog, kiabál, vendéget fogad, tárgyal, alszik.
 2. Az infantilis apa
  Az infantilis apa egy a gyerekek közül. Természetesen öregebb a gyerekeknél, mert mélyebb a hangja és rendszeresen borotválkozik (ha csak nem növeszt szakállat), de ha irányításra vagy döntésre van szükség, nem lehet rá számítani. Két típusa van:
  1. a mama parancsainak engedelmes végrehajtója;
  2. a gyerekek cinkosa.
  Ez az utóbbi a gyerekeknek kellemesebb, de semmivel sem jobb az elsőnél.
 3. A tekintélyelvű apa
  A tekintélyelvű apa felelősséget érez a családjáért, mindig van véleménye, és határozott útmutatást tud adni, ezért biztonságot is nyújt. De nem lehet felmelegedni a közelében, mert nem tűr ellentmondást vagy kritikát, mindig követel és rendszeresen büntet.
 4. A humanista apa
  A „humanista” apa nem követel, nem büntet, nem fegyelmez. Annyira tiszteli a gyerek kibontakozó személyiségét, hogy útirányt sem mutat neki. (Az életveszélyre való figyelmeztetés is a személyes jogokba való beavatkozás?)
 5. A család pásztora – Isten munkatársa. Keleti szokás szerint előtte megy a nyájnak, azaz követhető. „Az Úr tanítása szerint”: fegyelmezéssel és biztatással nevel (Ef 6,4). Felelős a rábízottakért, ezért fegyelmez. Tiszteli a kibontakozó személyiséget, ezért biztat, bátorít.

  A család pásztora
Amit az apostol a gyülekezet vezetéséről ír, az érvényes a családnak, mint gyülekezetnek a vezetésére is:
„Legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a Főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.”
(1Pét 5,2-4)

A pásztor teendőit a 23. Zsoltár alapján figyeljük meg:

 1. Őriz, azaz biztonságot ad a rábízott bárányoknak.
  „Botod megvigasztal” – énekli a zsoltár. A pásztorbot kétszeresen is vigasz: a görbe végét bele lehet akasztani az elcsatangolni induló bárányka hátsó lábába, s így vissza lehet tartani. Ha a bot egyenes vége a bárány hátán csattan, az is vigasz: értésére adja, hogy átlépte a határt, vissza kell fordulni. (Olvasd el ehhez Zsid 12,9-et is!)
  De vigasztal a pásztorbot azért is, mert távol tartja a ragadozókat. Az apa felelős azért, hogy a gyerekeket ne érjék ártó hatások.
 2. Legeltet, azaz gondoskodik a rábízottak testi-lelki jólétéről. Valóban az apa felelős a család anyagi helyzetéért is, de fontos tudni, hogy a gyerekek kapcsolatra is „éhesek”. Azután, minthogy „nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Mt 4,4), apai felelősség Isten igéjének a továbbadása is a gyerekeknek. (Lapozd fel ehhez és figyelmesen olvasd el: 5Móz 6,6-9-et és 11,18-21-et! )
 3. Vezet, azaz élete példájával megtanítja a helyes úton való járást.
„Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. ”
(1Kor 11,1)
A pásztor munkája: helyes úton vezetni a bárányokat

Az apa példát adhat abban: hogyan kell bízni Istenben nehéz helyzetekben is. Anyagi csődben, infláció alatt, háborús veszélyben lehet jókedvűen dicsérni az Urat. Az imádság közben „tetten ért” apa évtizedekre példa és erő lehet a gyerekeknek.
Példát adhat az apa arra is: hogyan lehet Istennek engedelmeskedni a „korszellem” ellenére is. Amikor „mindenki” csal és hazudik: hogyan lehet becsületesen élni. Amikor „természetes”, hogy minden férfi „félrelép” egy kicsit, hogyan tud a papa hűséges lenni a mamához. És ha otthon mégis „fölmegy a pumpa” vagy „kiborul a vödör”: hogyan lehet bocsánatot kérni egymástól és megbocsátani egymásnak.


Mit jelent szülőnek lenni? <<< Fel >>> Az anya