A Biblia a házasságról

Együtt járunk


Isten akaratát kereső fiatalok gyakran teszik fel ezt a kérdést: „Meddig mehetünk el az esküvő előtt?” És többnyire nem elégítik ki őket az ilyen válaszok: „A templomajtóig.” Vagy: „Az utca végéig.” Az izgatja őket, hogy mit engedhetnek meg maguknak a szexuális kapcsolat terén.

Ha azt várod, hogy megmondjam: megfoghatjátok-e egymás kezét, karját, derekát... csókolózhattok-e? – akkor csalódni fogsz, mert ezt én nem tudom megmondani. Ezt nektek kell egymás iránti felelősséggel, Isten színe előtt eldönteni. Néhány fontos szempontra azonban szeretném felhívni a figyelmedet.

"Meddig mehetünk el, ha már együtt járunk?"

„Meddig mehetünk el, ha már együtt járunk?” Így a kérdés pontosabb.

Valakivel „járni” ezt jelenti: egy irányba haladunk, ismerkedünk, kapcsolatot építünk.

A Bibliában Énókról és Noéról olvassuk: "Az Istennel járt" (1Móz 5,24; 1Móz 6,9). De erről szól egy szép, múlt századi kolozsvári ének is:
„Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus taníts,
Taníts imádkozni.”

Kiderül ebből, hogy az Istennel való járás = imádság-állapot.

És ti miért akartok együtt járni? Mi a célod? Valóban „járni” akartok, vagy „lefeküdni'”?

Pál apostol szavai is megfontolásra késztetnek:

„Minden szabad nékem, de

... nem minden használ...
... nem minden épít...
... ne váljak semminek a rabjává.”
(1Kor 6,12; 1Kor 10,23)


Bölcs Salamon pedig így szól:
„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy,
légy jókedvű ifjúságod idején,
és élj szíved vágya szerint,
ahogy jónak látod!
De tudd meg, hogy mindezekért
Isten megítél téged.” (Préd 11,9)

Azt hiszem, a „járás”-hoz mindenekelőtt szabadságra van szükség. Ez a szabadság azonban nem szabadosság. A vonat szabadabban mozog a sínen, mint anélkül. Ahhoz, hogy az együttjárásban is valóban szabadok legyetek, ragaszkodnotok kell ahhoz a „sín”-hez, amelyre az egymás iránti valódi – nem önző – szeretet helyez titeket.

Mi a célod? – újra kérdezem. Mert „járni” csak céllal érdemes. Ne légy olyan, mint a vidámparki repülő, amely csak körbe jár egy rúdon, de nem visz sehová. Akkor járj, ha el akarsz jutni valahová. Hová?

Valódi célja lehet az együttjárásnak, hogy jó, megalapozott döntéshez jussatok: valóban képesek lesztek-e évtizedeken át, sok terhet is hordozva, együtt haladni. Ehhez pedig meg kell ismernetek egymást.

A másik megismerése tanulás is (németül: kennenlernen). Meg kell tanulni a kommunikációt (sokat kell beszélgetni), és az önmegtartóztatást (!), amire a házasságban időnként nagy szükség van (betegség, utazás stb. esetén), és nem megy könnyen, „magától”.

Jól megismerni valakit csak józanul lehet: projekció (vágyaink és álmaink rávetítése) és tudatbeszűkülés nélkül.

Ne magadat figyeld a társad szemében! A patak, amelynek tükrébe Narküsszosz naponta belenézett, sohase vette észre, hogy ez a fiú milyen szép, mert mindig csak a saját habjait és fodrait figyelte a szemében. Hogy a párod mit gondol rólad és hogy érez irántad, fontosabb megtudnod: ki ő? Milyen az ízlése? Hogyan gondolkodik számodra is fontos dolgokról? Ugyanazt tartja-e fontosnak, mint te? Mik a céljai? Figyeld meg a viselkedését: otthon – tanulás (munka) közben – társaságban – amikor csak ketten vagytok – veszélyes helyzetben.

Feltétlenül nehezíti a szabad döntést az elsietett szexuális kapcsolat!

„Ha szeretsz, bizonyítsd be: feküdj le velem!” A jó válasz:
„Ha szeretsz, bizonyítsd be: bírd ki, hogy most még nem fekszem le veled.”

Meddig lehet elmenni a szexben?

„Ne keltsétek, ne ébresszétek fel
a szerelmet!” (Énekek 8,4)
Az alvó oroszlán nagyon "édes", de ha felébred, kiderül, hogy vadállat

A buksi fejű, alvó oroszlán nagyon „édes”, jól esne megcirógatni. De ha felébred, kiderül, hogy vadállat.


"Meddig lehet elmenni?"

„Meddig lehet elmenni?” Kérdezhetnénk a zuhatag fölött csónakázva. Gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy hol van az a határ, ahol még evezni bírunk a sodrás ellenében is.

Akivel együtt jársz, még nem a házastársad. Ha azt hiszed vagy úgy érzed, hogy biztosan az lesz, most még akkor sem az!


Csak azt engedheted meg magadnak, amit a házastársad előtt sem kell szégyellned majd, még akkor sem, ha mégsem ő lenne az. A szerelemben kétféle gondolkodás van:

"Rövidlátó" gondolkodás következménye

1. „Rövidlátó” gondolkodás: a jelen, a pillanatnyi vágy, a kielégülés fontos számára.

Jeruzsálem tragédiája is a rövidlátó gondolkodásból fakadt:

„Ruhája szegélye piszkos,
nem gondolt a jövendőre,
szörnyű mélyre süllyedt,
nincs vígasztalója.” (JerSir 1,9)

2. A perspektivikus gondolkodás a jövendőt tartja szem előtt. Figyeljük meg újra Salamon bölcsességét:

„Mindennek megszabott ideje van...
Megvan az ideje az ölelésnek,
és megvan az ideje az öleléstől való
tartózkodásnak. ” (Préd 3,1.5)

„Többet ér a türelmes ember a hősnél,
és az indulatán uralkodó annál,
aki várost hódít.” (Péld 16,32)

Talán ezt kérdezed: „Akkor mi az eljegyzés értelme?” Az eljegyzés, pontosabban a jegygyűrű: védettségi stigma. Ezt jelenti:

Az eljegyzés, pontosabban a jegygyűrű: védettségi stigma

Ha valóban Isten akaratát keresed, akkor bizonyára minden egyéb fölött az a legfőbb vágyad, hogy megmutasd Őt az embereknek. Minden megnyilvánulásod, így a szerelmed is, lehet bizonyságtétel Őróla.

„Feddhetetlenek és romlatlanok
legyetek, Isten hibátlan gyermekei
az elfordult és elfajult nemzedékben,
akik között ragyogtok, mint
csillagok a világban.” (Fil 2,15)

A szex <<< Fel >>> Postaláda 1.