A Biblia a házasságról

A szex


Szexhullám van?

Én inkább azt hiszem: a szexualitás nincs a helyén. Olyan ez, mintha a IX. szimfóniát úton-útfélen szájharmonikán és gitáron játszanák.

A szexualitás nincs a helyén

Roppant népszerű, de Beethoven nem így képzelte a hangszerelést. „Jogom van” az Örömódát bármikor és bárhol elfütyülni, de a hangversenyterem közönsége ennek az előadásnak nem örülne.

A szexualitás „hangszerelését” sem úgy képzelte el az Alkotó, ahogyan ma megjelenik.

Az igazi műélvezettől fosztjuk meg magunkat a korszellemnek megfelelő „népszerű” előadással.

Meg kell szabadulnunk a csoportnyomástól!

Asch híres kísérletéből hamar megértjük, hogy mi a csoportnyomás:
a beavatatlan kísérleti személynek két vonalat vetítenek, az egyik
picit rövidebb. De az illető elbizonytalanodik és képes a hosszabbat
mondani rövidebbnek, ha előtte a kísérletvezető hét cinkosa ezt állította.

A csoportnyomás alól nehéz kivonnunk magunkat, hiszen „mindenki azt mondja” és „mindenki azt csinálja”. Bizonyára csoportnyomás alatt állt jó nevű genetikusunk is, amikor a tévében ezt nyilatkozta: „A 20. század végén nem mondhatom, hogy egy lány szűzen menjen a házasságba.” Miért nem mondhatja? Micsoda hatalom a KORSZELLEM, hogy kénytelen mindenki szót fogadni neki?

Ha keresztyén vagy, merj valóban az lenni, ezen a területen is!
„Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek”
(Jn 8,36) – még a csoportnyomástól is.

A vonat a sínen tud csak szabadon száguldani, a mezőn megreked. Az embert Isten törvénye teheti csak valóban szabaddá.

„Aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy,
hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója:
azt boldoggá teszi cselekedete.”
(Jak 1,25)
A vonat a sínen tud csak szabadon száguldani, a mezőn megreked

De akik a korszellemnek (a csoportnyomásnak) engedtek, azok nem boldogok, hanem kiégett és csalódott emberek. Csalódtak egymásban, a házasságban, az életben. Az alkohol és a narkó áldozataivá váltak. A korszellem által irányított szex ártatlan áldozatai a Taigetosz-szikláról ledobott csecsemők – ma: a szülőotthonok kukáiba tett magzatok. „Emberölő volt kezdettől fogva” mondja Jézus az ördögről (Jn 8,44).

A szexhullám ideológiai atyja Freud, a freudizmus gyökere pedig a darwinizmus.

A darwinizmus szerint az ember – ha magasabb rendű is lényegében állat. Ezért viselkedését öröklött ösztönök motiválják. A létért folyó küzdelem tana az önzést természeti törvénnyé tette. (Félreértés ne essék: van létért folyó küzdelem, de nem az önzés az emberi társas magatartás egyetlen motívuma.)

Kortársaink közül ma sokan járnak úgy, mint az a szegény kannibál, aki a barlangja előtt sóhajtozott: „Jaj, de éhes vagyok.” Bement a barlangba. Amikor kijött, ismét sóhajtozott: „Jaj, de árva vagyok.”

A freudi pszichológiában a szexuális ösztön éppoly hiányállapot, mint bármelyik, amit ki kell elégíteni. A partner pedig: ösztöntárgy (mint az éhség esetében pl. egy sonkás zsömle).

A közgondolkodást fertőző, vulgarizált freudizmus szerint neurotikus lesz, aki szexuális ösztönét nem elégíti ki. Senki sem akar neurotikus lenni, ezért kézenfekvő, hogy a nemi vágyat igyekszik kielégíteni. (Jó ha tudjuk: a szexhullám nem csökkentette a neurotikusok számát.)

A freudi élvezeti elv (Lust-Prinzip) alapján a szexualitás személytelenné válik. Az önző – önmaga körül forgó – ember így gondolkodik: „Jogom van a nemi életre, ha már biológiailag érett vagyok.” „Jogom van enni, ha már éhes vagyok.” (Ha a sonkás zsömlét meguntam, jöhet a sajtos makaróni, fő a változatosság. Semmi értelme egy ösztön-tárgyhoz hűségesnek lenni.) Ezek az emberek külön-külön, a maguk számára élvezik a másik testét. Közben nem tudják, hogy a valódi személyes kapcsolat fontos emberi értékeitől esnek el. (A személytelen szexet erősíti a pornográfia és a naturizmus is, ezért károsak.)

A szex a helyén van, a házasságban

A humanista pszichológia fölfedezte (amit a Bibliából régen tudunk), hogy nem vagyunk állatok: vannak sajátosan emberi motívumaink is. Ilyen a bensőséges kapcsolat igénye. Az állati közlés a biológiai alkalmazkodáshoz szükséges információkat tartalmazza: táplálék, veszély stb. Állatok nem szoktak azért összejönni, hogy jól elbeszélgessenek egymással. Számunkra azonban az én-közlés életszükséglet.

Nincs a helyén korunkban a szexualitás. De hol van a helye?

A házasságban, vagyis a legszemélyesebb és legbensőségesebb emberi kapcsolatban. A házasságon belül pedig: a filia és az agapé által alkotott védőburokban.

Ha a szex a helyén van, akkor – mint a házastársak közti kommunikáció egyik formája – ezt közli a másik féllel: „Mindenestől a tiéd vagyok és mindenestől elfogadlak téged.”

Légy igényes! Ne érd be kevesebbel!
Személyiség-szintű, én-közlő
szexualitásra van szükséged!
A bibliai szeretetfogalom

Személyiség-szintű, én-közlő szexualitás csak egy társsal lehetséges.

Étkezési kultúránk néha emberibb, mint a szexuális:

 • Nem tudsz várni az esküvőig?
  Az ebédre tudsz várni. Nem veszed ki a sonkát a kirakatból fizetés nélkül, akármilyen éhes vagy.
 • Megkívánsz mást is a párodon kívül?
  Az étteremben észreveszed, hogy a szomszédos asztalhoz milyen gusztusos ételt tálalnak fel. Mégsem jut eszedbe, hogy abból egyél, hiszen a magadét szabad elhatározással rendelted.
 • Hová vezet a házasságkötés előtti szexuális nassolás?
  Ha ünnepi vacsorára menet, útközben, vattacukrot és édes szörpöket fogyasztasz, nem laksz jól, de elrontod az étvágyadat.

Mit mond a Biblia a szexről?

„A Biblia nem olyan prűd, mint egyes hívők.” (Jay Adams)

1. Egy olyan ember van, akivel minden titkomat – személyiségem és testem titkait is – megoszthatom.

„Mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége;
de nem szégyellték magukat.” (1Móz 2,25)

2. Az emberi szexualitás célja nemcsak a szaporodás, hanem a gyönyör.

"Legyen forrásod áldott, és örülj
ifjúkorodban elvett feleségednek.
Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő,
keblei gyönyörködtetnek mindenkor,
szerelmétől mindig mámoros leszel.
(Péld 5,18-19)

Ezen túlmenően a szexualitás a kommunikáció egyik módja is, egymás teljesebb megismerését segíti elő.

„... ismeré Ádám az ő feleségét Évát,
aki fogad vala méhében...”
(1Móz 4,1)
(Károli fordítás)
„Jáda” (héber szó) = közösülni, ismerni

3. A szexuális közösség fontos prioritás a házaspár számára:

 • Az ifjú férj egy évig felmentést kapott a katonaság alól,
  hogy „örüljön feleségével, akit elvett” (5Móz 24,5).
 • A szexuális böjt csak ideiglenes lehet (1Kor 7,5).

Böjtölni szabad, koplalni nem.

4. A szex a házasságnak nem alapja (ahogyan néhány „házasságszakértő” hirdeti), hanem a teteje.


Előfeltételei: önállóság (függetlenség a szülőktől), ragaszkodás egymáshoz (1Móz 2,24).


Ha a házastársi kapcsolat alapja a szex:
a házasság könnyen „fölborul” és „beázik”, ha fújják a „szelek” és veri az „eső”.

De ha a szex a helyén van a házasságban, és a házasságnak maradandó,
szilárd alapja van: a házasság állja a „szeleket” és nem „ázik be” (Mt 7,24-27).
A szex helye a házasságban, nem alap, hanem tető

Hát én immár kit válasszak? <<< Fel >>> Együtt járunk