A Biblia a házasságról

Hová vezet a házasságunk?


Két út áll előttünk:

„Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”
(5Móz 30,19)
„Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”
(Mt 7,13-14)
A sátán hazugságai Az igazság
1. Nem haltok meg (1Móz 3,4) 1. Csak Isten halhatatlan és az, akiben Ő benne él. (1Jn 5,11-12)
2. Olyanok lesztek mint Isten (1Móz 3,5)

Én ülök a trónon, Isten kívül van

2. Aki befogadja Őt, az lesz Isten gyermeke. (Jn 1,12)

Isten uralkodik, én a helyemre kerülök

A világ ideológiája Jézus evangéliuma
1. Isten, ha van is, nem törődik velünk. 1. Isten személyesen ismer és szeret. (1Jn 4,9)
2.Nem tesz értünk semmit.
„Haragszik és dúl-fúl az Isten,
vagy csak talán alszik az égben,
aluszik vagy halott is éppen – ki költi Őt föl, emberek?
Anyák, sírjatok hangosabban:
akit föl nem vert annyi ágyú,
rezzenti-é gyenge sírástok?
(...)
Mért van, ha nincs? Mért nincs, ha van?
Tagadjuk Őt, talán fölébred!”(...)
(Babits: Fortissimo)
2. Emberré lett értünk, vállalta ítéletünket, hogy mi megmeneküljünk. (1Tim 1,15)
A halál útja Az élet útja
1. Elszakadás Istentől, függetlenség Tőle, önhittség „Magamban bíztam eleitől fogva” (József Attila)
(Zsolt 53,2-4)
1. Közösség Istennel, bizalom (hit) Istenben, önmagam átadása (Gal 2,20)
2. A magára maradt ember sorsa: „Küzdelem a létért”
(Darwin)
Jelszó: felülkerekedni, kihasználni
Alapelv: önzés
2. Magamévá teszem Isten attitűdjét. (Mt 5,44-48) Társamban Isten ajándékát látom. Ezért nem benne (az ő képességeiben és jellemében), hanem Istenben bízom.
Jelszó: segíteni, kibontakoztatni, fölemelni Alapelv: szeretet (agapé)
(1Kor 13,4-7)
3. Elidegenedés a páromtól. Azt szeretem benne, ami nekem kellemes vagy hasznos. Hibái bosszantanak vagy elkeserítenek. Párom hibáira és gyengeségeire figyelek.
Kapcsolatunk párom tulajdonságaitól és teljesítményeitől függ.
3. Egység a párommal Egymás elfogadása, megértése
Kapcsolatunk nem függ párom tulajdonságaitól és teljesítményeitől.
4. Isten képe „széttörik”, ha ellenségeskedünk. Szaporodik a bűn, az elégedetlenség és a félelem. (2Tim 3,1-5; Mt 24,12) Fokozódik az anarchia, csökken az együttműködés, egymás kiegészítése.
(Mt 24,10)
4. Isten képe visszatükröződik rólunk az emberekre.
(Fil 2,15) Szaporodik körülöttünk az istenfélelem.
(1Pt 2,12) Kölcsönösen kiegészítjük hiányosságainkat, együttműködünk.
Házasságunk Isten irántunk való szeretetét hirdeti (kiábrázoljuk Krisztus és az egyház kapcsolatát)
(Ef 5,21-33)
5. Várható végeredmény: a társadalom és a föld pusztulása 5. Várható végeredmény: felkészülés az örökkévaló életre és szolgálatra
(Mt 25,21)

A házasság: nem a mennyei boldogság ígéretének megvalósulása, hanem a földön folyó lelki küzdelemnek, Isten és a sátáni erők harcának színtere


Jogok és elvárások <<< Fel >>> Kérdőívek házastársi beszélgetésekhez