A Biblia a házasságról

Kérdőívek házastársi beszélgetésekhez


Tudtok-e egymással jól beszélgetni? Ha már „elfelejtettétek”, hogyan kell, az itt következő kérdőívek segíthetnek ebben. Néhány olyan téma átgondolására és megbeszélésére késztetnek, amelyek házasságotok építésében nagyon fontosak.
Általában az a célszerű, ha először külön-külön foglalkoztok egy-egy kérdőívvel, de azután beszéljétek meg együtt is.
A kérdőívek kitöltését és megbeszélését félévenként érdemes megismételni.

Házastársam Isten ajándéka

I .

Olvasd el figyelmesen a következő bibliai verseket:
Fil 4,8; Zsid 10,24; 1Thessz 5,18.
Fogalmazd meg saját szavaiddal: mit tanít a Biblia a másokhoz való viszonyulásodról ezekben a versekben?

II.

A házastársam Isten ajándéka
 1. Elfogadod-e házastársadat Isten ajándékaként?
 2. Írd le: milyen jó tulajdonságai vannak házastársadnak? Adj hálát ezekért Istennek!
 3. Van-e olyan gyengesége vagy hibája házastársadnak, amit te nehezen tudsz elviselni? Mi az?
 4. Tudod-e már, hogy házastársad hibáin keresztül mire akar tanítani Isten téged, vagy hogyan akarja azokon keresztül javadat munkálni? (Olvasd el ehhez a Róm 8,28-at!)
  Házastársad hibáiért adj hálát Istennek!
 5. Mondd el házastársadnak mindazt, amit szépnek és jónak találsz benne!

Szükségleteink listája (Walter Nitsche nyomán)

A házastársam virágszál mindenki közt
 1. Mi szerezne nekem örömet részedről ezekben a hetekben?
 2. Mivel szeretnék neked örömet szerezni?
Töltsétek ki egymástól függetlenül!
Mutassátok meg egymásnak!
Beszéljétek meg!
Végül módosítsátok a listát!

Értékrend és időbeosztás

 1. Gondold át és írd le, hogy egy hét alatt mivel mennyi időt töltesz! Legyen benne az alvás és az evés ideje is. Ne feledkezz meg az igeolvasásról, és arról se, hogy mennyi idő jut a házastársadra és a gyermekeidre! Ha mindent számításba vettél, 168 órának kell kijönnie.
 2. Elégedett vagy-e az időbeosztásoddal? Mit kellene változtatni rajta?
 3. A munkahelyeden kötelezően eltöltött időn, az alvás, evés, tisztálkodás és az utazás idején kívül elfoglaltságaidnak mi a fontossági sorrendje? Gondold át és írd le ezt a sorrendet!
 4. Mi fontosabb (melyik nem maradhat el): a csendesóra vagy a külön munka? (Mt 6,33)
 5. Mi fontosabb: a csendesóra vagy a szolgálat? (Lk 10,38-42)
 6. Melyiket kell elébe helyezni a másiknak: a családot vagy a szolgálatot? (1Tim 5,8)
 7. Most írd le mindazoknak az embereknek a nevét, akik fontosak számodra! (Értük bizonyára imádkozni is szoktál!)

  Kik fontosak számodra?

 8. Kik azok közülük, akiket nehezen nélkülöznél hosszabb ideig (ha pl. más országba költöznének)?
 9. Ki az közülük (az az egy), akitől végképp nem szeretnél elszakadni? Valóban a házastársad az, akivel Mt 19,6 szerint Isten szerkesztett egybe? Szükséged van-e ebben a kérdésben bűnbánatra?
 10. Ki fontosabb neked: a szüleid vagy a házastársad? (A Biblia álláspontja 4 helyen is szerepel, tehát nagyon hangsúlyos: 1Móz 2,24; Mt 19,5; Mk 10,7-8; Ef 5,31.)
 11. Ki fontosabb neked: a gyermekeid vagy a házastársad? (Hogyan gondolkodott erről Elkána 1Sám 1,8 szerint?)
 12. Valóban Jézus-e a legfontosabb személy számodra, ahogyan erre Lk 14,26 szerint felszólít? (A „meggyűlöli” kifejezés helyes értelmezése: „hátrább helyezi szeretetében”.)
 13. Most olvasd el újra, amit írtál, azután gondolkodj azon, hogy életedben a személyek és a dolgok fontossági sorrendje megfelel-e Isten akaratának? Értékrendedben érvényesül-e az a perspektíva, amit a Zsid 13-14 fejez ki? Kérd Istent, hogy mutasson neked tükröt újra saját szívedről! Kérd, hogy adjon neked megújult (az Ő akaratával egyező) akaratot! Köszönd meg, hogy amit elkezdett benned, azt véghez is viszi! (Fil 1,6)
 14. Azután beszéld meg a házastársaddal a sorrendet és az időbeosztást!

Tanuljunk meg beszélgetni!

Gondolataitokat és válaszaitokat külön-külön fogalmazzátok meg, de azután mindent beszéljetek meg együtt!

A)

Mit mondanak a következő bibliai versek az építő beszélgetésről? (Írd le röviden saját szavaiddal!)
Péld 12,24-25; Péld 15,1-4 Péld 15,28; Péld 21,23

B)

A következő versek szerint mit kell kerülnünk ahhoz, hogy a másikat építhessük beszédben?

A kommunikáció köt össze bennünket

Péld 11,12;
Péld 11,13;
Péld 12,17;
Péld 12,21;
Péld 18,13;
Péld 21,19;
Péld 29,20;
Péld 29,23.


C)

Tedd fel a feleségednek (férjednek) az alábbi kérdéseket, majd válaszát jegyezd fel a saját lapodra!

A falak lerombolása, hogy tudjunk nyíltan beszélni egymással
 1. Általában érzed-e, hogy egymás iránt jóságosak és megbocsátóak vagyunk? (Ef 4,32)
 2. Mivel szoktalak magamra haragítani?
 3. Teszek-e rosszalló megjegyzéseket vagy kritizállak-e mások előtt? (Róm 14,19)
 4. Mit kell tennem, ha már kritizáltalak mások előtt vagy otthon?
 5. Mit kell tennem, ha mások előtt biztatni akarlak?
 6. Szerinted tudunk-e nyíltan beszélgetni egymással?
 7. Mit szeretnél, hogy tegyek legközelebb, ha dühös vagy rám vagy szótlan vagy miattam? (Zsid 12,15)
 8. Mit tegyek legközelebb, ha valaki vagy valami felbosszant?
 9. Mit mondjak vagy mit tegyek, ha valakit kritizálni kezdesz?
 10. Teszek-e vagy mondok-e olyat, amivel féltékennyé teszlek? Összehasonlítalak-e más nőkkel (férfiakkal)?
 11. Kifejezem-e a szeretetemet irántad?
 12. Elég részletesen elmondom-e neked a napi tevékenységemet?
 13. Gondolod, hogy gyakrabban kellene elmennünk otthonról, hogy egymással töltsünk időt?
 14. Látsz-e olyan területet az életemben, amit fejlesztenem kellene (egyes tulajdonságok, időbeosztás stb.)?
 15. Ha legközelebb együtt megyünk valahova, mit tegyek, hogy segítsek neked időben elkészülni?
 16. Megfelelően reagálok-e az ötleteidre és javaslataidra?
 17. Mit kellene tennünk, hogy jobb kapcsolatot alakítsunk ki a szüleinkkel és a rokonainkkal?

Házassági szerepek és tennivalók elosztása

A)

Olvasd el az "Efézus 5,15-33-at és írd ki egy külön lapra, hogy mi tartozik a férj, illetve a feleség szerepéhez vagy felelősségéhez! Ha mindketten készen vagytok ezzel, beszéljétek meg, amit írtatok!

B)

Tedd fel a feleségednek (férjednek) az alábbi kérdéseket, majd válaszát jegyezd fel a saját lapodra! A végén beszéljétek meg, amit írtatok!

A szerepek elosztása, összehangolása
 1. Mi különbség van a vezetés és a diktátorság között?
 2. Mi különbség van a szerető engedelmesség és a szolgai engedelmesség között?
 3. Gondolod, hogy a házasságunk az idő folyamán egyre érettebbé vált és valóban eggyé váltunk?
 4. Melyek azok a területek a házasságunkban, amelyekért te vagy felelős, és melyek azok, amelyekért szerinted én vagyok felelős?
 5. Hogyan tudnék segíteni, hogy teljesíthesd azokat a dolgokat, amelyekért felelős vagy?

Három lépés a házastársi egység felé (G. A. Getz nyomán)

Az egység megvalósítása

I. Írj!

 1. Gondolj a párodra és írd le: mi tetszik legjobban benne!
 2. Szerinted mi az ő legerősebb oldala?
 3. Hogyan tudna segíteni neked a párod abban, hogy teljesebb (boldogabb) ember legyél?
 4. Párod jellemében vagy viselkedésében mi az, amit érzelmileg a legnehezebben tudsz elviselni?
 5. Ha valamit meg tudnál változtatni a párodban, mi lenne az?

II. Hallgass!

Olvassátok fel egymásnak a válaszokat! Egyszerűen hallgassátok meg egymást, anélkül, hogy megbeszélnétek a kérdéseket. (Ne reagálj a másik válaszára, hanem próbáld megérteni őt.) Különösen abban az esetben ne siessétek el a megbeszélést, ha komoly megértési nehézségek vannak köztetek. Engedjétek, hogy a másik válaszai „dolgozzanak” bennetek. (Ha fájdalmasan érint az, amit a párod mond, ne reagálj negatívan, próbálj meg uralkodni érzelmeiden.)

III. Beszélj!

Amikor eljutottatok oda, hogy képesek vagytok saját magatok helyett a másikra koncentrálni (amikor már nem azt akarod, hogy kiderüljön: neked van igazad, mindig te szenvedsz stb., hanem arra törekszel, hogy megértsd a párodat) – akkor beszéljétek meg a válaszokat! Lassan haladjatok pontról pontra. Ha valami nem teljesen világos, igyekezzetek tisztázni. Nagyon fontos a pozitív hozzáállás! Meg kell ismernetek egymás gondolatait és érzelmeit.

Szexuális életünk

A)

A szeretet egysége

Olvassátok el együtt az 1Kor 7,1-6-ot és beszéljétek meg versről versre!


B)

Tedd fel a feleségednek (férjednek) az alábbi kérdéseket, majd válaszát jegyezd fel a saját lapodra! A végén beszéljétek meg, amit írtatok!

 1. Gondolod, hogy azt tapasztaljuk szexuális életünkben, amit Isten tervezett?
 2. Úgy érzed, hogy kielégítem szexuális igényeidet?
 3. Felkészítelek-e megfelelően. a szexuális közösségre?
 4. Mit szeretnél, hogyan készítselek fel jobban?
 5. Tetszik neked az a ruha, amit otthon szoktam hordani?
 6. Tetszik neked a hálóruhám?
 7. Mivel tehetném szexuális kapcsolatunkat még vonzóbbá?
 8. Mit gondolsz, mi a szexuális közösség célja?
 9. Melyek azok a tettek, megnyilvánulások, helyzetek, amelyek szerinted elősegítik szexuális beteljesülésünket?

C)

Gondolkodj el azon, hogy szexuális közösségetekben érvényesül-e az a szeretet, amivel Isten ajándékoz meg minket? (Róma 5,5; 1Kor 16,14) Arra törekszel-e (természetes hajlamaidnak megfelelően), hogy magad kielégülj, vagy pedig (szeretetből fakadóan) igyekszel mindent úgy csinálni, ahogyan a párodnak kellemes és kielégítő?
Beszélgessetek el erről egymással!

Gyermeknevelés

I.

Milyen útmutatásokat találtok a gyerekekre vonatkozóan a következő bibliai versekben? Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal!

A Biblia útmutatásai a gyermekneveléshez

Kol 3,20-21;
5Móz 6,4-9;
Zsolt 78,1-4;
Péld 3,11-12;
Péld 22,6;
Péld 22,15;
Péld 23,13-14;
1Tim 3,4;
Péld 23,24-25;
2Tim 3,14-17;
Zsid 12,5-11.


II.

 1. Milyen legyen a gyermeknevelés Ef 6,4 szerint?
 2. Megfelelően és következetesen szeretjük-e gyerekeinket?
 3. Megfelelően és következetesen neveljük-e gyerekeinket? Mikor és hogyan fegyelmezzük őket?
 4. Megfelelően és következetesen irányítjuk-e a gyerekeket?
 5. Mit tehetnénk, hogy a gyerekek ne tudjanak minket egymással szembeállítani?
 6. Melyikünk feladata a gyerek pelenkáját kicserélni?
 7. Kinek kell felkelni a gyerekhez, amikor éjjel nem tud aludni?
 8. Szerinted mennyi időt kellene naponta a gyerekekkel töltenem?
 9. Szerinted betöltöm-e az apai (anyai) szerepet?
 10. Eléggé figyelmesek vagyunk-e, amikor gyermektelen embereket látogatunk meg, hogy gyerekeink ne zavarják őket?
 11. Milyen a viselkedésed, ha a férjed (feleséged) elmegy otthonról? Hogy viselkednek ilyenkor a gyerekek? Mivel éred el, hogy jók legyenek?
 12. Nehezen viselik el a gyerekek, ha a párod nincs otthon? Mihez kezdesz ilyen helyzetben?
 13. Mit teszel, ha a férjed vidékre vagy külföldre utazik? Van-e valami kialakított szokásod a megváltozott helyzetben? (Hogyan könnyíted meg a feleséged helyzetét, ha elutazol?)
 14. A férjed (feleséged) eleget foglalkozik-e a gyerekekkel, amikor otthon van? Ha nem, akkor mi ennek az oka? (Túl sok egyéb elfoglaltsága van, vagy a hobbyjával foglalkozik a kelleténél többet?)

Gazdálkodás (Vann nyomán)

A)

 1. Ami engem leginkább aggaszt abban, ahogy a párom a pénzt kezeli, az az, hogy...
 2. A legutolsó beszerzés, amivel nem értettem egyet, az az volt, hogy...
 3. Amit szívesen megvennék magunknak (magamnak), az egy...
 4. Amit a párom nagyon szeretne, az egy...
Hasonlítsátok össze és beszéljétek meg válaszaitokat! Valóban ismeritek egymás gondolkodását, vágyait és szükségleteit?

B)

Olvassátok el figyelmesen a következő verseket:
Máté 6,31-32;
Lukács 16,13;
1Jn 2,15-17;
5Móz 8,10-14;
1Tim 6,9-10.

Beszéljétek meg és jegyezzétek fel, hogy az anyagiakhoz való viszonyulásnak milyen hamis módjaira mutatnak rá ezek a versek! Melyik bibliai vers beszél a ti problémátokról?

C)

Házaspárok között anyagiakkal kapcsolatos konfliktusok legtöbbször a következőkből adódnak:

Túl nagy vállalt kötelességek, túl nehezen elérhető célok
 1. A kommunikáció hiánya (valamelyik fél megvesz valami drága holmit, anélkül, hogy a párját megkérdezte volna).
 2. Tisztázatlan, hogy a munkamegosztásban ki miért felelős, pl. hogy ki vezeti a háztartási könyvelést (legtöbbször az asszony vezeti, de anélkül, hogy ebben megállapodtak volna).
 3. Túl nagy a vállalt fizetési kötelezettségek mértéke (havi törlesztések, telefondíj, áramfogyasztás, benzin stb.). A havi kiadások meghaladják a havi bevételt.
 4. Nincs működő háztartási terv; vagy ha van, nem tartják be.
 5. Elhibázott anyagi döntések (pl. elsietett autó-, telek-, lakásvásárlás).

A ti konfliktusaitok oka szerepel-e ebben a felsorolásban? Ki tudnád-e egészíteni ezt a listát?
Határozzátok el és jegyezzétek fel, hogy mikor beszélgettek a konfliktusaitokat okozó tények megszüntetéséről!

D)

Isten igéje arra tanít, hogy sem a pénzünk, sem egyéb anyagi javaink nem a mi tulajdonunk, hanem minden sáfárságra, meghatározott időre van a mi birtokunkban. A tulajdonos Isten. (Olvassátok el Máté 25,14-30-at!)

 1. Elfogadod-e ezt magadra és anyagi javaidra nézve?
 2. Mit jelent a „sáfárság” a pénzzel való gazdálkodásra nézve – gyakorlatilag, nálatok?
 3. Egyetértés van-e köztetek ebben? Beszéljétek meg egymással ezeket a kérdéseket!

E)

Olvassátok el figyelmesen a következő verseket:
Máté 6,33;
1Tim 6,6-8;
2Kor 9,6-8;
Fil 4,16-19.
E bibliai versek szerint mik a feltételei annak, hogy anyagilag biztonságban éljetek?

F)

Soroljátok fel 3 oszlopban – külön-külön, majd pedig egymással megbeszélve együtt is –, hogy mi az, amit feltétlenül szükséges beszerezni, mi az, ami jó volna, és mi az, ami nem feltétlenül kell! Például így:

szükséges jó volna nem feltétlenül kell
tágas lakás saját ház divatos ruhák

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre:

 1. Mennyi időt és energiát szánunk arra, hogy a „jó volna” oszlopba írottakért dolgozzunk?
 2. Ha mérlegre tesszük a külön munkákból származó anyagi hasznot a család összetartásához szükséges együtt töltött idő feláldozásával szemben – megéri-e külön munkát vállalni?
 3. Mérlegelés, tervezés, beszerzésekre vonatkozó döntések előtt szempont-e nálunk, hogy mi szolgálná jobban Isten dicsőségét? Van-e akadálya annak, hogy ez szempont legyen?
 4. Kell-e változtatnunk valamit a munkánkkal kapcsolatban (munkahely, a munka mennyisége stb.)?

Bocsássatok meg egymásnak!

Olvasd el figyelmesen Mt 18,21-35-öt és válaszolj a következő kérdésekre:

 1. Te vagy-e az a szolga, akinek a Király elengedte az adósságát, mert ő maga soha sem tudta volna visszafizetni? (Más szavakkal: te vagy-e az az ember, akinek Isten megbocsátotta a bűneit, mert ő maga soha sem tudta volna jóvátenni azokat?)
  (Ha erre a kérdésre nem tudsz igennel válaszolni, akkor még ne olvasd tovább ezt az ívet, hanem imádkozzál, hogy Isten mutassa meg neked: milyennek látja Ő a szívedet?!)
 2. Vannak-e olyan dolgok, amiket a párod nem ad meg neked, pedig jogosan elvárhatnád tőle? Sorold fel ezeket:
 3. Tett-e vagy mondott-e olyant a házastársad, ami rosszul esett és a mai napig sem tudtad elfelejteni vagy megbocsátani?
  A 2. és a 3. pontban azt az „50 dénárt” írtad le, amivel a párod tartozik neked. Lehet, hogy neked is van adósságod felé?
 4. Mit gondolsz: vannak-e olyan dolgok, amiket te nem adsz meg a párodnak, pedig szüksége lenne rá?
 5. Tettél- e vagy mondtál-e olyat a párodnak, ami rosszul esett neki, de te nem bántad meg, nem kértél bocsánatot, vagy ő nem bocsátotta meg?
 6. Képes vagy-e „elengedni” házastársad adósságát, félredobni elvárásaidat? Kérd Istent, hogy tudd ezt megtenni, hiszen Vele való kapcsolatod múlik ezen!
 7. Mutassátok meg egymásnak, amit írtatok és beszéljétek meg!
 8. Olvassátok el együtt Ef 4,31-32-t, azután bocsássatok meg egymásnak úgy, hogy ezt mondjátok is ki. Majd köszönjétek meg Istennek,
  • hogy Ő Jézus áldozatáért végleg és teljesen megbocsátott nektek,
  • hogy ti is meg tudtatok bocsátani egymásnak végleg és teljesen.

(Ha ezeket a kérdéseket nem tudjátok békességben megbeszélni egymással és nem vagytok képesek eljutni a kölcsönös megbocsátásig, sürgősen keressetek fel egy lelkigondozót!)

El kell "engedni" házastársad adósságát

Az otthon és a szolgálat

Milyen útmutatásokat és alapelveket találsz a következő bibliai versekben a szolgálatra vonatkozóan?
1Tim 2,1-7; 1Tim 4,1-16; Mt 28,18-20; Róm 15,1-6.

 1. Úgy látod-e, hogy megfelelő az összhang a munkám, a szolgálatom és az otthon töltött időm között?
 2. Mit gondolsz, megfelelő-e a szolgálatom? Kellene-e változtatnom valamit?
 3. Úgy látod-e, hogy a munkámban és a szolgálatomban egyaránt megfelelően dolgozom?
 4. Szerinted eléggé megosztom-e a hitemet másokkal?
 5. Szerinted sok időt töltök-e távol otthonról?
 6. Nem túl sok-e a tennivalód, ami miatt kénytelen vagy a családodat elhanyagolni? Ha igen, akkor mik ezek a tennivalók?

  Nem túl sok a tennivalód, ami miatt elhanyagolod a családodat?

 7. Tudsz-e nemet mondani, amikor már túlterhelt vagy? Mit lehet ilyenkor tenni?
 8. A feleségednek (férjednek) milyen szolgálati lehetőségei vannak otthon? És a családon kívül?
 9. Nem bújsz-e el a gyerekeid mögé a szolgálat elől?
 10. Nem menekülsz-e a szolgálatba az otthoni terhek elől?
 11. Eleget beszélgetek-e veled a munkámról és a szolgálatomról?
 12. Milyen vagyok, ha a munkámról vagy a szolgálatomról beszélek? (PI. látszik, hogy örömöt jelent, vagy terhet...)
 13. Mi a szüleid véleménye a szolgálatunkról és a munkánkról? Mivel tudnánk a velük való kapcsolatunkat jobbá tenni?
 14. Szerinted jó lenne-e, ha még több emberrel megismerkedhetnénk?
 15. Szerinted nem kellene-e több embert meghívni hozzánk beszélgetésre?
 16. Miben kellene részt vennünk a gyülekezetben?
 17. Ha jobban részt vennénk a gyülekezet életében, ez növelné-e a lelki életünket vagy a szolgálatunkat?
 18. Szerinted miben kellene együttműködnünk a szomszédainkkal?
 19. Miben tudnánk segíteni a szomszédainknak?
 20. Milyen a magatartásod, amikor másoknak a szolgálatainkról beszélsz? (Pozitív, negatív, tényszerű, elismerést váró stb.)
 21. Megfelelően kihasználjuk-e az időnket? PI. nem nézünk-e túl sokat tévét, nem kellene-e többet olvasnunk, otthon dolgoznunk?
 22. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy lelkileg növekedjünk?
 23. Mivel tehetnénk érdekesebbé a családban együtt töltött időt? (Játékok, kirándulások stb.)
 24. Mi a véleményed moziba és színházba járásunkról? Milyen filmeket, darabokat nézzünk meg?
 25. Kellene-e változtatni az étkezési szokásainkon?
 26. Mit kellene tennünk, hogy fizikailag jobb állapotban legyünk?
 27. Kellene-e változtatni társasági szokásainkon? PI. gyakrabban összejönni másokkal...
 28. Szerinted a levelezési kapcsolatainkat megfelelően fenntartjuk-e?
 29. Nem kellene-e több üdvözlőlapot küldenünk?
 30. Szeretnéd-e, hogy többet segítsek a ház körüli munkákban?
 31. Nem kellene-e a születés- és a névnapokat másként ünnepelnünk?
 32. Szerinted milyen dolgok hiányoznak az otthonunkból, amik szükségesek lennének?
 33. Mindezekre mennyi idő lenne szükséges?
 34. Hetente mennyi időt kellene ezekre fordítanunk?
 35. Ezeket nekünk kellene megcsinálnunk, vagy inkább csináltassuk?
 36. Mi az, amit nekem egyedül kellene csinálnom, és mi az, amit együtt kellene elvégeznünk?

Hová vezet a házasságunk? <<< Fel >>> Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok