A Biblia a házasságról

Forrásmunkák és ajánlott olvasmányok


 • Ablonczy D., Gyökössy E., Adorján J.: Nem jó az embernek egyedül. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1972.
 • Ablonczy Dániel: Családkönyv református keresztyén szemmel. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1992.
 • Adams, J. E.: Christian Living in the Home. Presbyterian and Reformed Publishing Company, Nutley, 1972.
 • Németül: Christsein auch zu Hause. Brunnen Verlag, Giesen u. Basel, 1974.
 • Arp, D. a. C.: Ketten az úton. Kézikönyv házaspároknak. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, é. n. Eredeti: The Marriagge Track. Nelson, Nashville, 1992.
 • Bovet, Th.: Ehekunde. Katzmann Verlag, Tübingen, 1962.
 • Bovet, Th.: Felette nagy titok. Evangéliumi iratmisszió. É. n. Eredeti: Die Ehe. Das Geheimnis ist gross. Paul Haupt Verlag, Bern.
 • Benkő Ágota, Mohay Tamás (szerk.): Reményünk a család. NOE, Budapest, 1992.
 • Beöthy-Molnár András, Bukovszki Antal (szerk.): Én meg te = mi. NOE, Budapest, 1993.
 • Campbell, D. R.: How to really love your Child? Scripture Press Publ. Wheaton, 1979.
 • Magyarul: Életre szóló ajándék. Harmat, Budapest, 1992. Campbell, D. R.: How to really love your teenager? Victor Books, Publ. Wheaton, 1986.
 • Magyarul: Nehéz évek. Harmat, Budapest, 1992.
 • Campbell, D. R.: How to really know your Child? Victor Books, Publ. Wheaton, 1987.
 • Magyarul: A szülői hivatás. Harmat, Budapest, 1994.
 • Christenson, L.: Krisztus a családban. Pallasz Lap- és Könyvkiadó. Budapest. É. n.
 • Eredeti cím: The Christian Family.
 • Collins, G.: Psychologie der persönlichen Entwicklung. Vom Kind zurn Erwachsenen. Bundes Verlag, Witten, 1980.
 • Eredeti cím: Man in Transition.
 • Crabb, L. J. Jr.: Egybeszerkesztve. Segítség házastársaknak és házassági tanácsadóknak. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 1988.
 • Eredeti: The Marriage Builder. The Zondervan Corporation, 1982. Cseri K.: A tízparancsolat. Harmat, Budapest, 1994.
 • Dékány E.: A pedagógus Kálvin. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1987.
 • Dillow, L.: A társ. Feleségek könyve. BEE International, 1991. Eredeti cím: Creative Conterport, 1977.
 • Dobson, J.: Amit a feleségekről a férjeknek tudni kellene. Primo, Budapest, 1991.
 • Eredeti: Man to Man about Women. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois.
 • Dobson, J.: Answers Your Questions. Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois. 1982.
 • Németül: Der christliche Famiiien-Ratgeber. Projektion J. Verlag, Mainz-Kastel, 1990.
 • Eickhoff, K.: Meine Eltern sind in einem schwierigen Alter. Brockhaus, Wuppertal, 1983.
 • Elliot, E.: Szerelem és tisztaság. "Jó Hír" Iratmisszió Alapítvány, Budapest. É. n.
 • Eredeti: Passion and Purity. Fleming H. Revell Comp. 1984. Elliot, E.: Gondolatok a férfiakról. Hárfa, Eger, 1994.
 • Eredeti cím: The Mark of a Man.
 • Elliot, E.: Magányosság. Primo, Budapest, é. n. Eredeti: Loneliness. Oliver-Nelson Books. É. n. Elliot, E.: Nőnek születtél. Hárfa, Eger, 1993.
 • Eredeti cím: Let Me Be a Woman.
 • Fodorné Nagy S.: Ház, házasság, haza. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1990.
 • Getz, G. A.: The Measure of a Family.
 • Németül: Die Familie aus biblischer Sicht. Dynamis Verlag, Kreuzlingen, 1981.
 • Getz, G. A.: The Measure of a Marriage.
 • Németül: Die Ehe aus biblischer Sicht. Dynamis Verlag, Kreuzlingen, 1982.
 • Gusztos Erzsébet: Rólatok, értetek, nektek. Tizenéveseknek. Primo, Budapest, é. n.
 • Gyökössy E.: Együtt a szeretetben. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1982.
 • Gyökössy E.: Életápolás. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991.
 • Karácsony S.: Barátság és szerelem. Exodus, Budapest, 1942. Kirkby, D.: We Want To Restore Family Life. 1984.
 • Németül: Neue Familien, neues Leben. Ein Handbuch für Familienarbeit. Jugend mit einer Mission, Tübingen, 1986.
 • Köhler, W.: Intim vor der Ehe? Brunnen, Giessen/Basel, 1989.
 • Lardon, Th.: Eltern werden ist nicht schwer. . . 25 Tips für eine christliche Kindererziehung. Druck- und Verlagsgesellschaft GmbH, Wiesbaden, 1984.
 • Mayer, P.: Isten rendje =Isten áldásának forrása. Tisztaság – szerelem – házasság. Evangélikumi Kiadó. É. n.
 • Eredeti: Gottes Ordnungen = Gottes Segenswege. Reinheit – Liebe – Ehe. Verlag Bibelschule, Beatenberg. McDowel, J.: Neked milyen szerelem kell? Primo, Budapest. É. n. Eredeti kiadó: Here's Life, USA.
 • Meredith, D.: Lesznek ketten egy test. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest. É. n.
 • Eredeti: Becoming One. Nelson, Nashville.
 • Mühlan, E. u. C.: Menschenkinder! Kindererziehung aus biblischer Sicht. Verlag Schulte u. Gerth, Asslar, 1982.
 • Mühlan, E.: Ehe und Familie in der Zerreissprobe. Der antichristliche Angriff auf die Ehe. Schulte u. Gerth, Asslar, 1984.
 • Mühlan, E.: Wir halten zusammen! Wie Ehepaare Krisen bewältigen. Schulte u. Gert, Asslar, 1987.
 • Narramore, B.: You're Someone Special. Grand Rapids 1977.
 • Nitsche, W.: Partnerwahl für Christen. Schwengeler Verlag, Berneck, 1985.
 • Magyarul: Párválasztás – bibliai tanácsok keresztyének számára. Ethos, Budapest, 1994.
 • Nitsche, W.: Handbuch für Eheleute. Schwengeler Verlag, Berneck, 1986.
 • Magyarul: Házaspárok kézikönyve. Ethos, Budapest, 1994. Nitsche, W.: Erfüllende Sexualität. Schwengeler Verlag, Berneck, 1989. Nitsche, W.: Heilende Vergebung. Schwengeler Verlag, Bereck, 1991.
 • Magyarul: Gyógyító megbocsátás. Ethos, Budapest, 1994. Palau, L.: Fiatalság és szex. Evangéliumi Kiadó, 1988.
 • Eredeti cím: Youth and Sex.
 • Pálhegyi F.: Én, te, ő. Gondolatok a személyiségről, a szerelemről és a házasságról. Emmaus, Kecskemét, 1990.
 • Pálhegyi F.: Van-e keresztyén pedagógia? Budapest-Pasaréti Református Egyházközség kiadása, 1994.
 • Ramaker, M.: Briefe an Yvonne. Gedanken über Liebe, Sexualität und Ehe. Hänssler Verlag, Neuhausen-Stuttgart, 1985.
 • Ruthe, R.: Mimosen und Dickhauter. Formen der Partnerschaft. Brendow, Wuppertal, 1990.
 • Schwengeler, B. u. Y.: Erziehung – Frust oder Lust? Schwengeler Verlag, Berneck, 1988.
 • Magyarul: Nevelés – öröm vagy üröm? Ethos, Budapest, 1994. Schwengeler, B.: Zur Sache: Ehescheidung – Wiederheirat. Schwengeler Verlag, Berneck, 1989.
 • Timmons, T.: Ehe – nach Gottes Plan. Praktische Anleitunggen, die Leben und Liebe in Ihre Ehe bringen. Verlag der Francke Buchhandlung GmbH, Marburg an der Lahn, 1977.
 • Eredeti: Maximum Marriage. Fleming H. Revell Comp. New Jersey. É. n.
 • Trobisch, W.: Szerettem egy lányt. Evangéliumi Kiadó. É. n. Eredeti: "J'ai aimé fille." Ed. Trobisch, Baden-Baden. É. n. Trobisch, W.: Kettesben? Szerelemről és házasságról. Evangéliumi Kiadó. É. n.
 • Eredeti cím: Heiraten oder nicht?
 • Trobisch, W.: Beteljesületlen vágyakkal együtt élni. Promag Kft. Budapest. É. n.
 • Eredeti: Living with Unfulfilled Desires. Ed. Trobisch 1980. Vann, R. u. D.: Das Ehe/garten/buch. Ed. Trobisch, 1989.
 • Vollig, K.: Ich danke Gott für Lydia. Leben mit einem behinderten Kind. Schriftenmissions-Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1984.
 • Wheat, Ed.: Szerelemről minden házaspárnak. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest. É. n.
 • Eredeti: Love Life for Every Married Couple. Zondervan Publishing House, 1980.
 • Willis, G. C.: Unokáim szüleinek. Evangéliumi Iratmisszió. É. n.
 • Eredeti: To the Parents of my Grandchildren. Christian Book Room Kowloon, Hong Kong. É. n.
 • Wilts, H.: Bibliai családok. Házasság és családi élet a Bibliában. Primo, Budapest, 1991.
 • Eredeti: Gezin naar Gods plan. Uietgeverij H. Medema, Hollandia, 1986.
 • Zs. Tüdős Klára: Isten markában. Merni élni! 8., átdolgozott kiadás Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991.

Kérdőívek házastársi beszélgetésekhez <<< Fel >>>