A Biblia a házasságról

A családi nevelés néhány bibliai elve


A biológiai születés Isten teremtő munkája – eszköze a szülő. Az újjászületés is Isten Szentlelkének munkája – eszköze legtöbbször nem a szülő. A szülő feladata: az istenfélelem továbbadása.
Mi a célunk? – Váljék a gyermek Istennek tetsző felnőtté, aki tőlünk független, önálló ember. Ezt elősegítik az otthon kapott igei hatások:

Isten nem kívülről hat, belülről formál át
  1. Isten igéjének látható hatása a szülők életén, és
  2. a család körében szóban is elhangzó ige. Ha az igei hatás egy a sok közül – az iskolai tanulás, a sport, a zene, az idegen nyelv stb. mellett –, akkor legfeljebb ezt érjük el: Jézus Krisztus bevonul a gyermek életének néhány területére, pl. a vasárnap délelőtti programba vagy az olvasmányai közé, de a többi területet érintetlenül hagyja.
    Az istenfélelem légköre (nem az álszenteskedés!) és a szülők imádsága előkészíti a gyermeket arra, hogy Jézust a szívébe (értékrendje centrumába) fogadja be, ahonnét hatása az élet minden területére szétsugárzik.
    A nevelés nem mindenható. Azt bontakoztatja ki a gyerekből, amit Isten mint lehetőséget beléje rejtett. A jó kertész sem művirágot csinál, hanem elősegíti, hogy a növény kifejlessze mindazt, amit a benne rejlő genetikus program lehetővé tesz. Munkája során több hatás irányul a talajra, mint közvetlenül a növényre. A gyermek lelki fejlődése szempontjából is fontosabb a család légköre, mint a gyermeket közvetlenül érő hatások. „Mérgezett” légkörben a gyermek is, a növény is elpusztul. Mint a növény érdekében a talajt, a gyermek érdekében művelni kell a családot, főleg a házasságot.
A nevelés feladatai

A nevelésről maga az Úr Jézus is tanított.

„Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úrtanítása szerint fegyelemmel és intéssel.”
(Ef 6,4)

Neveljétek – mint a kertész, segítsétek elő kibontakozásukat! Fegyelemmel – fegyelmezéssel –, azaz legyen világos követelmény és következmény.
A fegyelmezés nem azonos a büntetéssel! Erről szól Narramore táblázata:

  BÜNTETÉS FEGYELMEZÉS
cél megtorolni sérelmünket formálni a gyermeket
fókusz helytelen viselkedés a múltban helyes viselkedés a jövőben
attitűd csalódottság, elkeseredés szeretet és törődés
a gyermek érzelmei félelem és bűntudat biztonság

Ha a kicsit következetesen fegyelmezzük, a nagynál már alig lesz rá szükség.
Intéssel – biztatással. Bátorítóan is lehet inteni, a szó eredeti jelentése szerint. Az iskolai „intő” legtöbbször nem intés, hanem verésutalvány.


Az anya <<< Fel >>> A házastársi szerepzavar hatása a gyermekre