A Biblia a házasságról

Szexualitás a házasságban


Ha volt valaha az egyházban szexualitásellenesség, az biztos, hogy nem a Biblia tanítása alapján jött létre. Figyelemre méltók azonban Pál apostol szavai:

„... az utolsó időkben némelyek ...
ördögi tanításokra hallgatnak... Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők...
Mert az Isten minden teremtménye jó, ha hálaadással élnek vele...”
(1Tim 4,1-5)

A Biblia tanítása szerint a szexet nem kiiktatni vagy elfojtani kell, hanem a helyére tenni. A helye pedig az Isten akarata szerint
épülő házasságban van, azon belül pedig a „filia” és az „agapé” védőburkában.

A szeretet rétegei

Hadd ismételjük meg a jól ismert igét, hiszen maga a Biblia is többször megismétli:

„A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.”
(1 Móz 2,24)

A házasság tehát nem a szexualitásra épül, hanem fordítva: a szexualitást alapozza meg az elkötelezett egymáshoz tartozás döntése.
A házasságon belül pedig a szex helye a „filia” és az „agapé” védőburkában van, azaz: abban a kapcsolatban tölti be teljesen a szerepét, amelyben a feleket nemcsak a testi kielégülés, hanem
az érzelemtelített barátság (filia) és az önzéstől mentes szeretet (agapé) is összeköti.
A célja tehát nem az, hogy az egyén kielégüljön, hanem hogy elmélyítse a pár kapcsolatát.
A szexualitás Isten ajándéka a házaspár számára. Ezért illő is, hogy a pár Isten iránti hálával éljen vele.
Korunk embere azonban ostobán visszaél ezzel az ajándékkal. Azt az „anyagot”, amit Isten a házasság-épület tetőjéhez adott, alapként használja, sőt szétszórja az épületen kívül az „utcán” és idegen „házakban”.
Mivégre adta hát Isten az embernek a szexualitást?

1. A szex a szaporodás eszköze:

  1. a szaporodás Isten parancsa (1 Móz 1,28);
  2. a gyermek Isten ajándéka (Zsolt 127,3-5).

Azt jelenti ez, hogy ha már nem lehet több gyerekünk, akkor nem élhetünk szexuális életet? Erről nincs szó. „Lesznek egy testté...” Nem teszi hozzá: „azért, hogy gyerekeik legyenek”. Hiszen a szexualitásnak a házaspár életében van más célja is.

2. A szexualitást Isten a házastársak kölcsönös és különös gyönyörűségére adta

Ezért szenvedélyesnek, dinamikusnak és kreatívnak kell lennie. Időt kell szánni rá, hiszen fontos, közös ügye ez a párnak. Az
ószövetségi zsidó legénynek hadba se kellett vonulnia egy évig, ha fiatal házas volt, hogy „örüljön feleségével, akit elvett” (5Móz 24,5). Az Énekek Énekének vőlegénye és menyasszonya élvezik egymás testét (olvasd el az Énekek 5,10-16és Énekek 7,1-10-ig terjedő szakaszát!).
Gyönyörre, sőt mámorra biztat a Példabeszédek könyve is:

„Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. Szerelmes szarvasünő és kedves őzike ő, keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel.”
(Péld 5,18-19)
"Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy"

Ezért fontos, hogy a szexuális közösség a házasságban rendszeres legyen. A szexuális szükséglet ugyanis csak rendszeres együttléttel elégíthető ki.

„Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. ”
(1 Kor 7,5)

Sok hasznos gyakorlati tanácsot tartalmaz ez az idézet. Ha „megfosztjuk egymást”, ezzel fokozott kísértésnek tesszük ki a párunkat. A szexuális élettől való tartózkodás csak egyetértéssel és fontosabb ügy (pl. imádság) érdekében engedhető meg ideiglenesen. Az öncélú önmegtartóztatás a házasságban nem keresztyén erény. Együtt böjtölni szabad, de koplalni vagy egymást koplaltatni nem.

3. A szexuális közösség a házasságban a kommunikáció módja és alkalma is

A meztelenség az egymás iránti nyitottság jelképe (1 Móz 2,25). A héber „jáda” szó (1Móz 4,1-ben) egyaránt jelent nemi közösülést és megismerést. A szex – mint kommunikáció – kifejezi: szeretlek, elfogadlak, mindenestől odaadom magam neked, becsüllek, jólesik, jólesett. A szexuális kapcsolatunk, mint érzékeny műszer, jelzi: milyen a kapcsolatunk általában egymással.
Fontos, hogy a férj érezze: „Feleségemnek szüksége van rám.” A feleségnek éreznie kell: „Férjem szeret, vonzó vagyok számára testileg, bízhatok benne.”
Hogy ez jól megvalósuljon, testünk birtokjogát adjuk át a párunknak!

„A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.”
(1Kor 7,4)

Ez nem azt jelenti, hogy szexuális „jogaimat” követelhetem, hanem: figyeljek a párom szükségleteire, legyek elkötelezett az ő szükségleteinek kielégítésére (az elkötelezettség fontosabb az érzéseknél), bízzam benne (hűségében) és legyek én is hűséges. Ne felejtsd el: a birtokjog felelősséggel is jár: ha nem gondozod a kertedet, még meg is büntethetnek. A kommunikáció célja mindig az, hogy megértsük egymást. Egymás megértésére a szexualitásban is törekedni kell.

„... ti férfiak ... megértően (gnozisz-szal = ismerettel, megismeréssel éljetek együtt feleségetekkel. ”
(1Pt 3,7)

Ehhez ismernünk kell a férfi és a női szexualitás közti különbségeket, amint azt a rajz is szemlélteti.

A férfi és női szexualitás különbségei

Ugyanakkor ne felejtsd el, hogy a te feleséged nem általános nő, hanem személy (Kosztolányival szólva: „milliók közt az egyetlenegy”), ezért nem csak a „női” szexualitást kell megismerned, hanem személyesen őt, ebből a szempontból is.
Ugyanígy a férjed nem csak férfi, hanem egyetlen, meg nem ismétlődő tagja ennek a nemnek.


Feladatok elosztása, időbeosztás, gazdálkodás <<< Fel >>> Postaláda 2.