A Biblia a házasságról

A házasság építése


Minden építkezéshez tervre van szükség. A házasság építése sem megy „magától”. Maga Isten készített hozzá tervet. Íme Isten házasságépítő tervének vázlata:

1Móz 2,24-25

 1. A férfi elhagyja apját és anyját,
 2. ragaszkodik feleségéhez
 3. és lesznek egy testté.
 4. Még mindketten mezítelenek voltak ...
  ... de nem szégyellték magukat.
 5. ... az ember és a felesége ...

Mai fogalmakkal ugyanezt így írhatjuk le:

 1. Függetlenek leszünk szüleinktől,
 2. ragaszkodunk egymáshoz,
 3. szexuális közösségre lépünk,
 4. átlátszók leszünk egymás számára
  (a kommunikáció a házassági építkezés „maltere”),
 5. betöltjük szerepünket.
A házasság épülete

Ebben a fejezetben az első két pontot vegyük tüzetesebben szemügyre!

Elhagyás és ragaszkodás – egy döntés két oldala.

Ha elkészült az alap (Istentől kaptuk egymást szeretetből szeretetre), két erős „támfalat” építhetünk rá – az elhagyást és a ragaszkodást –, melyekre majd ráhelyezhető a „tető” (a szex).

Ez a döntés kiábrázolja a Krisztus melletti döntést:

a) El kell hagyni dolgokat (Pál számára kár és szemét a kegyes múlt és a származás, hogy Krisztust megnyerje; a kereskedő mindenét eladja az igazgyöngyért).

b) Ragaszkodni kell egy új életformához. (Hogy lehet egy palackból eltávolítani a levegőt? Próbálkozhatsz kiszivattyúzással, de a levegő mindig visszaszivárog. Egyszerűbb, ha megtöltöd vízzel. Az eredményes keresztyén élet titka: megtöltekezni Szentlélekkel.)

Az eredményes keresztyén élet titka: megtöltekezni Szentlélekkel

1. Elhagyni a szüleinket – a házastársi egység józan előfeltétele

Örülnél, ha a férjed folyton így sóhajtozna:

"Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva..."
„Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva...”?
József Attila

Lányok, vigyázat! Sok az infantilis férfi.

Jól nézd meg, kihez mész hozzá. Nem az anyukáját keresi-e benned, aki ölmeleget – biztonságot ad és táplál?
Már házasságkötés előtt mindkét félnek döntésképessé és önálló életvezetésre képessé kell válnia.

Miért kell elszakadni a szülőktől? Mert evezni csak úgy lehet, ha eloldjuk a csónakot a parttól.

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”
(Lk 9,62)

Aki a párja kezét fogva a szüleire pislog, nem alkalmas a házasságra.

Bár könnyebb az elszakadás, ha nem lakunk együtt a szülőkkel, nem földrajzi, hanem lelki értelemben kell elhagynunk őket, Fontos, hogy ne függjünk tőlük se érzelmileg, se anyagilag. Elfogadhatjuk a segítségüket is (ezzel önértékelésüket is erősíthetjük), de ne engedjük magunkat érzelmileg zsarolni, anyagilag lekötelezetté tenni, a házastársunkkal szembeállítani.

Miért a férfit szólítja fel az ige? Mert az Ószövetség korában az asszony földrajzilag már eleve elhagyta a szülői házat. Rebeka költözött Izsákhoz, nem fordítva.

Szüleinket természetesen tisztelnünk és szeretnünk kell. Az ötödik parancsolat házasságkötés után is érvényes, sőt kiterjed a párunk szüleire is. Mózes kész Isten szavát meghallani az apósa szájából. Péter elvitte Jézust beteg anyósához. A szülők elhagyásának lényege: a házasságkötés percétől kezdve számomra a párom a legfontosabb ember a világon. Eddig: a szüleim felelősek voltak értem, náluk védelmet találtam. Mostantól: szüleim felelőssége megszűnt, de én vagyok felelős a páromért és a gyerekeimért, és védelmet kell adnom nekik.

Mostantól: szüleim felelőssége megszűnt

Szüleidet meg kell értened. Esküvőkön az „örömapa” és az „örömanya” könnyei nem csak örömkönnyek. Neked ugyanez akkor lesz könnyebb, ha a gyerekeidet kezdettől fogva nem tekinted a magad tulajdonának, hanem Isten kincsének (tálentumnak), amelyet egy időre rád bízott, hogy az Ő számára gazdálkodj vele. – Szüleiddel légy megértő, kíméletes, de határozott.

2. Ragaszkodni egymáshoz

Ez a gondolat ma a közgondolkodástól idegen, mintha ki lehetne cserélni a házastársat is, mint a kinőtt vagy megunt ruhát.

A szüleimtől kapott ékszerhez ragaszkodom, nem azért, mert szép, hanem mert ők adták, akiket szeretek. A páromhoz is azért ragaszkodom, mert Isten ajándéka ő.

Amihez ragaszkodom, arra vigyázok, ápolom és gondozom. Aki ragaszkodik az autójához, az kíméletesen bánik vele, idejében szervizelteti, tisztán tartja. „Nekem nincs nyugati autóm – mondta egy barátom –, de van egy jó csehszlovák túrabakancsom. Annyira ragaszkodom hozzá, hogy nemcsak gondosan tisztogatom, hanem úgy teszem el, hogy semmi se nyomja, még a fűzőjét is megigazítom.”

"Lesznek ketten egy testté"

A jó bakancshoz akkor is ragaszkodik az ember, amikor éppen sáros. A páromhoz is mindig ragaszkodom, akkor is, amikor nem kellemes. Sőt akkor van igazán szükség a ragaszkodásra.

A ragaszkodás = végleges, nyilvános és törvényes elkötelezettség egymás mellett. Az „élettársi” közösségből éppen ez hiányzik. Azon a „papíron” múlik? Igen, azon is. Ha vállaljuk egymást, akkor vállaljuk a nyilvánosság és a törvény előtt is – végleg.

Válságos időszakban a sátán válásra biztat. De gondolj arra, hogy két összeragasztott papírt szét lehet ugyan választani, de legalább az egyik megsérül közben.

Ha házasságodat az unalom fenyegeti, légy kreatív a kapcsolatban, ebben nyilvánuljon meg ragaszkodásod. Ha a csábítás veszélyezteti, keményen állj ellen az ördögnek; ha a párodat ingatta meg, keresd: mit nem adtál meg neki, imádkozz érte és légy megbocsátó. Minden konfliktushelyzetben légy képes energiabefektetésre a megoldás érdekében!

A házasság Krisztus és az egyház kapcsolatának a kiábrázolása, ezért érvényes rá a szőlőtő és a szőlővessző példázata is: a vesszőt szorosan és tartósan oda kell kötni a tőhöz, hogy megeredjen, így válhat a házasság élő szervezetté. Ha ez megvalósul az életedben, megtapasztalod: nem az eleje a legjobb.


A házasság alapozása <<< Fel >>> A kommunikáció