A Biblia a házasságról

A házasság alapozása


A ház fontos – bár láthatatlan – része az alap. Az építkezés alapozással kezdődik. A ház sorsa főleg az alap minőségétől függ.

Mi a házasság alapja?

(Gondolkozz ezen, mielőtt tovább olvasod!)

 • A szerelmünk?
 • A kölcsönös „megértés”? (Ez mit jelent?)
 • Valamiféle alku vagy szerződés?
 • A jó tulajdonságaink?
 • A jó állás?
 • A „rendezett anyagiak”?
 • A diploma?
 • A lakás?

A házasság életünk része. Életünket is építjük valamire. Mi az életünk alapja?
Jézus szerint az életet homokra vagy kősziklára lehet építeni (Mt 7,24-27).
Homok sokféle van:

 • pénz „Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet,
  kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?”
  (Lk 12,20)
 • hatalom „Egy csontváz tántorgott eléje,
  s elfújta, mint a porszemet.”
  Villon-Faludy: Haláltánc ballada
  Hová lettek a történelem s a közelmúlt zsarnokai?
 • tehetség
  Miért boldogtalanok, néha öngyilkosok a sztárok?
 • szorgalom
  „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők...
  Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.”
  (Zsolt 127,1-2)
 • egészség
  „Az ember napái olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
  Ha végigsöpör rajta a szél, vége van.”
  (Zsolt 103,15-16)
Mindezek lehetnek jó dolgok önmagukban, de nem épülhet rájuk élet és boldogság, mert nem maradandóak – a rájuk épített "ház" bármikor összeomolhat. Házassági alapnak ma legtöbben ezeket tekintik:
 • kölcsönös szimpátia
 • szerelem
 • szexuális vonzás
 • előnyös tulajdonságok (pl. megbízható, szeret engem stb.)

Mindezek nagyon jók, sőt fontosak a házasságban, csak alapnak nem alkalmasak, mert nem tartósak.

A házasság alapozása

Életünkre ráfúj a halál szele. Házasságunk épületébe beleütközik

 • az öregedés
 • a betegség
 • a megszokás
 • a csalódás
 • a csábítás szele.

Mi lehet hát jó alap a házassághoz?

Jézus szerint az ember életének igazi és jó alapja az Ő tanításának hallgatása és megtartása (Mt 7,24). Más szavakkal: a megértett és megélt ige. Pál apostol megfogalmazásában: az alap maga Jézus Krisztus (1Kor 3,11), hiszen Ő a testté lett isteni Szó, hiszen Isten az Ő személyében mondta el legvilágosabban, hogy menynyire szeret minket (Jn 1,14; Jn 3,16). Így is megfogalmazhatjuk tehát: életünk alapja Isten szeretete.

Hogyan konkretizálódik ez a házasság esetében?

Ádám számára a házasság alapja az, hogy Isten adta neki Évát. Miért örült Ádám Évának? Ismerte őt? Nem, még nem ismerte igazán, csak meglátta, de ismerte Istent, aki adta. Isten személye a garancia, aki tudja, hogy milyen házastársra van szükségünk, és aki maximálisan a javunkat akarja, – nem a párunk előnyös tulajdonságai.

Figyeld meg! Amíg Ádámnak jó a kapcsolata Istennel, örül Évának. Amikor megromlik ez a kapcsolat, Évát okolja a bűnbeesésért.

Akármilyen „szelek” támadják házasságunk épületét, tudnunk kell:

 1. Isten adott minket egymásnak.
 2. A párom a hibáival együtt is Isten tökéletes ajándéka.
 3. A párom hibái = Isten eszközei az én javamra (Róm 8,28). Kellemetlen smirgli, amivel Isten csiszol engem, hogy tökéletesebb legyek.
 4. Ezért hálával tartozom Istennek a párom kellemes és kellemetlen tulajdonságaiért.

Isten tudta, mit csinál, amikor a feleségedet (férjedet) melléd adta. Nem tévedett, biztos lehetsz benne. Ha pedig az Ő akaratát figyelmen kívül hagyva választottál társat, most talán szenveded a következményeit, de még így is tudhatod, Isten szeret téged annyira, hogy „nem hagy erődön fölül kísérteni” (1 Kor 10,13), ezért engedte meg, hogy házasságot köss azzal, aki most a házastársad.

"Légy türelmes hozzám, Isten még nem fejezett be engem."

Ha párodat csúf hernyónak látod, gondolj arra, hogy benne rejlik a lepkévé válás lehetősége. Mintha ezt mondaná: „Légy türelmes hozzám, Isten még nem fejezett be engem.” Nem arról van szó, hogy szeretned kell a párod hibáit!
Nem a Biblia, hanem Ady írja Csinszkáról:

„Szeretem hibáit jóságánál jobban,
de nagyon szeretem.”

Ez szép, de ki hiszi el neki?

Isten szeretet-mintája: a bűneimet utálja, de engem a bűneim ellenére is szeret.

E minta alapján: párod hibáit nem kell szeretned, de őt a hibái ellenére is szeretned kell. Párod hibái fölött nem kell szemet hunynod, sem átfestened nem kell őket erényekké, – de azokkal együtt kell elfogadnod őt. Biztos lehetsz abban, hogy Isten ezeken keresztül is a javadat munkálja.

Ha a házasságodat nem Isten szeretetére építed, akkor az ugyanúgy összeomlik, mint ahogy (esetleg) a szüleidé, egyik-másik ismerősödé, vagy néhány nem keresztyén „nagy” házasságszakértőé.

Feladatok házasságkötés előtt:

Mély gödröt kell ásni az alaphoz! (Lk 6,48) Vagyis:

 1. Meg kell tanulni az emberek (szülők, testvérek, barátok) elfogadását jó és rossz tulajdonságaikkal együtt.
 2. Ki kell kutatni, hogy miben válik javadra pl. apád vagy t anyád természetének egy-egy „érdes” oldala.
 3. Ezzel gyakorolhatod az elfogadó magatartást, amire nagy szükséged lesz a házasságban.
 4. Gyakorold a hálaadást is jóért és rosszért egyaránt, azzal a bizalommal, hogy Isten mindent javadra adott.

Lányok! Nektek az engedelmességet is gyakorolnotok kell még otthon! A gyakorlótér: nem a barátod, hanem a szüleiddel való kapcsolat.

Ha rádöbbentél, hogy rosszul alapoztál, ne ess kétségbe! A házasság különleges épület: évtizedek múltán is lehet újra alapozni.


A házastársi egység akadályai <<< Fel >>> A házasság építése