A Biblia a házasságról

Léteznek házassági szerepek a 21. században?


A Biblia és a korszellem ellentéte ebben a kérdésben látszik legélesebbnek. Kérdés: vállalod-e a „keskeny utat” a „széles út” közepén, szemben az áramló tömeggel? A Biblia figyelmeztet:

„Ne igazodjatok e világhoz!”
(Róma 12,2)

Ugyanakkor bemutatja Isten védőernyőjét a család számára:

A család védelme a gyerek számára
„Minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi,
a Krisztus feje pedig az Isten.”
(1Kor 11,3)
„A férfi feje a feleségnek. ”
(Ef 5,23)
„Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek. ”
(Ef 5,22)
„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban!”
(Ef 6,1)

Az asszonynak az ad biztonságot, ha a férje Krisztushoz még őnála is jobban ragaszkodik, mert akkor biztos lehet abban, hogy nem fogja őt se megcsalni, se elhanyagolni.
A gyerekeknek pedig a szülők jó kapcsolata teremti meg a fejlődésükhöz szükséges biztonságos légkört. Ha azt tapasztalja a csecsemő és a kisgyermek, hogy azok pusztítják egymást, akiktől az ő léte (még biológiailag is!) függ, szorongani fog. Tizenéves korában pedig, mihelyst teheti, elmenekül ebből a „veszélyzónából”. De ott, ahol „papa és mama szeretik egymást”, jól érzi magát. Ezért a szülőknek az egymással való kapcsolatuk ápolására legalább annyi időt és energiát kell fordítaniuk, mint a gyerekkel való törődésre – a gyerek érdekében.

A szülők kapcsolata kihat a gyerek biztonságérzetére

Napjainkban a házassági krízisek jelentős része éppen abból fakad, hogy nem értjük, vagy nem akarjuk érteni azt, amit a Biblia a házassági szerepekről tanít, vagy ha megértettük, nem vagyunk hajlandók engedelmeskedni neki.
Az asszonyt az emancipáció – ahelyett, hogy valóban felszabadítaná – kivonja a védettség állapotából.

„... ő (a férfi) pedig uralkodik rajtad...”
(1Móz 3,16)

Ez a mondat a bűneset utáni állapotot mutatja. Nem parancsolja ezt Isten, hanem elmondja, hogy mi a következménye a tőle való elszakadásnak a házasságban. Eredetileg Éva a társa Ádámnak, nem a cselédje. Isten az embert uralkodással a természet fölött bízta meg, nem a másik ember fölött.
Az emancipáció ideológiájában a bűneset sátáni csalása jelent meg újra:

„Csakugyan azt mondta Isten?”
– hogy a férfi értékesebb a nőnél?
– hogy a férfi a teremtés koronája?
Ezt nem mondta Isten!
Hanem Isten igéje így szól:
„Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül.”
(1Kor 11,11)

Egyiknek az élete sem teljes a másik nélkül. A cipzár vagy az olló egyik fele csak a másikkal együtt kap értelmet. Csak együtt – férfivá és asszonnyá teremtve – vagyunk képesek teljesíteni Istennek a teremtéskor adott parancsait, hogy Őt képviselve uralkodjunk a természeten és szaporodjunk, azaz gyerekeket hozzunk világra és neveljük őket.
Hogy Isten szemében férfinak és nőnek ugyanannyi az értéke, az a tény mutatja legvilágosabban, hogy mindannyiunkért ugyanannyit fizetett:

„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén. ”
(1Pt 1,18-19)

A sátán ma is, mint az első bűneset során, azt hiteti el az asszonnyal, hogy Isten korlátozni akarja őt, pedig Isten most is ahogyan már akkor is – védeni akarja.

Nem egyformának, hanem összeillőnek kell lennünk

Az a férfi pedig, aki a családban nem foglalja el az Isten által neki kijelölt helyet, az vagy basává válik, vagy papucshős lesz belőle. Egyik sem felel meg Isten tervének. A férfiak többsége önzésből és kényelemszeretetből nem vállalja a vezetés felelősségét (szó sincs náluk „demokratikus” gondolkodásról). A férfi önzése és kényelme egyrészt lázadás Isten rendje ellen, másrészt
az asszony ellen elkövetett bűn, mert ezzel olyan feladatra kényszeríti az asszonyt, amire annak se fizikailag, se lelkileg nincs elég ereje.
Az infantilis férfi korjelenség. Jellemzője, hogy anyapótlékot keres a nőben, aki táplál, kielégít, ölmeleget (biztonságot) ad, dönt helyette nehéz helyzetekben. Néha így szólítja a feleségét: „anyukám”, pedig van annak rendes neve is. A szilárd összeköttetéshez kétféle csavarelem kell.
Nem egyformának, hanem egymással harmonizálónak, összeillőnek kell lennünk.A házassági konfliktusok megoldása <<< Fel >>> A férj szerepköre