Szentírás.com cikkek

Tartalomjegyzék


Forrás:   Szentírás.com

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szerzői jogok tulajdonosainak,
hogy hozzájárultak a biblia.hu oldalain történő közzétételhez.


    
 Jézus pusztai megkísértése (1. rész)
 
 Jézus pusztai megkísértése (2. rész)
 
 Jézus születése körüli események
 
 A „Miatyánk” imádságról (1. rész)
 
 A „Miatyánk” imádságról (2. rész)
 
 A „Miatyánk” imádságról (3. rész)
 
 A kánai menyegző
 
 Az első kenyérszaporításról
 
 A kánaáni asszony lányának meggyógyítása
 
 Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!
 
 Jézus beszélgetése Nikodémussal
 
 Jézus beszélgetése a szamariai asszonnyal
 
 Márta házában
 
 Egy megszállott ifjú meggyógyítása
 
 Példabeszéd a földbe rejtett kincsről
 
 A kovászról
 
 Az útfélre és a kövek közé hullott mag (1. rész)
 
 A tövisek közé, és a jó földbe hullott mag (2. rész)
 
 A magától növekvő mag
 
 A búza és a konkoly
 
 „A fiamat meg fogják becsülni” (Mk 12,6)
 
 A kereső asszony
 
 Példabeszéd a befektetett pénzről
 
 A dúsgazdag és a szegény Lázár
 
 Mihez hasonló az Isten Országa?
 
 A hamis bíró
 
 A tengerbe vetett háló
 
 Ki a nagyobb tékozló: a fiú, vagy az apa?
 
 Meghívó a nagy vacsorára
 
 Példabeszéd a kovászról
 
 Az elveszett bárányról
 
 Az embert kereső Isten
 
 Az adós szolgáról
 
 Ki hogyan intézi a dolgait?
 
 Melyik fiú teljesítette apja akaratát?
 
 Mit tegyek, hogy az örök életem legyen?
 
 Kicsoda a hű és bölcs szolga?
 
 A törvény és az evangélium
 
 Egy mellőzött vagy félretett krisztusi alapelv
 
 A böjtről
 
 Aki feltekint rá, az életben marad
 
 Krisztus feltámadt, ezért van feltámadás
 
 Mit mondott Jézus a feltámadásról?
 
 Pünkösd
 
 Új pünkösdre várakozom
 
 A Szentlélek eljövetele vagy visszavonulása?
 
 Mondj nemet a spiritizmusra!
 
 Te kinek adod a dicsőséget?
 
 „Jöjj és kövess engem!”
 
 Teremtés vagy evolúció?
 
 „Dicsőséget emberektől nem fogadok el” (Jn 5,41)
 
 „Én választottalak titeket”
 
 Jónás próféta jele
 
 Vajúdik a Föld
 
 Pillantás az idők jeleire
 
 „Én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot teremtek e földön”
 
 Az idők jeleiről
 
 A Messiás a törvényt igazán jeleníti meg
 
 Krisztus helyettes áldozati haláláról
 
  „… hogy beteljesedjék …” (Mt 1,22-23)
 
 A gyergyói hegyek között
 
 A borvíztől az örök életre szökellő vízforrásig
 
 Pillanatképek Gyergyószentmiklósról
 
 A Messiáson megnyugszik az Úr félelmének Lelke
 
 Az ősvilág alapjait elmosta az özönvíz
 
 A házastársak egymáshoz való helyes viszonya a Biblia szerint
 
 Húsvét hajnalán és reggelén
 
 Ami Jónásnak lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges
 
 „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9)
 
 Igazságot, igazságot kövess, hogy élhess!
 
 „Saját háza népe lesz az ember ellensége” (Mt 10,36)
 
 Mit ír a Biblia a hitel csapdájáról és a gazdagság utáni vágyról?
 
 Hogyan válhatnék Isten előtt elfogadottá és igazzá?
 
 Folytatás következik...
 
  <<< Fel >>> Jézus pusztai megkísértése 1.