Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Szalay Lajos

Őrmező, 1909 – Miskolc, 1994

A magyar grafika legnagyobb XX. századi képviselője. 1927–1935 között a Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1941-ben a Nemzeti Szalonban volt első néhány művésszel közös gyűjteményes kiállítása, melynek lapjait 1941-ben albumban is megjelentette. Villon és Cervantes műveihez készített illusztrációkat. 1946-tól Párizsban élt, 1949-ben Argentínában telepedett le, ahol a Tucumani Egyetem tanára, 1958-tól a Buenos Aires-i Képzőművészeti Főiskola oktatója lett. 1960-ban az Egyesült Államokba költözött. A rendszerváltás után visszatelepedett Magyarországra, már közben is jelentékeny mennyiségű rajzot hagyományozott magyar galériákra, életművének nagy részét jelenleg Amerikában katalogizálják, másik része Miskolcon kapott helyet. Több bibliai tárgyú feldolgozása is létezik, külön kiválik Genezis-sorozata, melyet önálló kötetben is kiadtak (Magyar Helikon, Bp., é. n.). Több ízben is vallomást tett katolikus gyökereiről, a Bibliát azonban lényegében mítoszként értelmezte, és a mai ember tulajdonságainak, döntéseinek előképét kereste benne. Az igen megragadó beállításoktól az egészen félreértett, jelentéktelen ábrázolásokig széles a skálája Biblia-illusztrációinak.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

A kötet elé
Az állatok teremtése
Az ember teremtése
Az ősevangélium
A tiszta Noé
Bábel tornya
Ábrahám áldozata
Jákób harca az angyallal
A Tízparancsolat
Saul és Dávid
Bölcsek (királyok) imádása
Júdás
Az emmauszi tanítványok
Az Apokalipszis
Az első két látomássorozat

Szabó Gyula <<< Fel >>> Szántó Piroska