A Biblia a magyar képzőművészetben

A kötet elé


Forrás:   Reisinger János: "A Biblia a magyar képzőművészetben" c. könyve (Bp., 2008.)

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szerzői jogok tulajdonosainak,
hogy hozzájárultak a biblia.hu oldalain történő közzétételhez.


A képzőművészet nemcsak a valóságból, az irodalomból, hanem mint valami pelikán, önnönmagából is él. Ez persze a zenére, az irodalomra éppúgy érvényes. Művek műveket ihletnek, s olykor hatalmasabb befolyással, mint bármi más.

Ha Michelangelo nem lett volna, modern szobrászat sem lenne, vagy nem úgy, ahogyan kifejlődött, ha a Sixtus-kápolna 240 alakos freskóját nem ismernénk. Szalay Lajos grafikáját sem illeszthettük volna gyűjteményünk legelejére. Michelangelo a festészet nyelvére fordította le a Bibliát, a teremtéstől az utolsó ítéletig, s ha van részlete, mely nem pontosan egyezik a Könyvek könyvével, az egész Sixtus-kápolnától mégsem vonhatjuk meg csodálatunkat, különösképp Ádám teremtésétől, Jónás, Jeremiás, Dániel, Jóel ábrázolásától.

A Sixtus-kápolna mennyezetfreskója (részlet)
Michelangelo: A Sixtus-kápolna mennyezetfreskója (részlet), 1508–12

Szalay Lajos teremtő Istene is magán viseli Michelangelo ihletése nyomát, szoborszerűen súlyos megjelenése és a rajzosság könnyedsége különös ellentétet képez: egyszerre látjuk a Példabeszédek 8. fejezetéhez hasonlóan játékosnak, és egyszerre a Náhum könyve legelejéhez hasonlóan fenségesnek a Földet teremtő Istent. S mintha azért is kívánkoznék gyűjteményünk élére, mert a Könyvek könyve egészén végigvonul az előbb említett kettősség vagy párhuzam: a próza és a líra, a komoly ünnepélyesség és a gyermeki ragyogás, az elvesztett paradicsom utáni sóvárgás és az örök hazába való visszatalálás reménysége.

Genezis
Szalay Lajos: Genezis, 1966, tollrajz

Persze nem csak külföldi példáink lehetnek, mint mondjuk Borsos Miklósnak, aki Leonardo és Rembrandt igézetében élt és alkotott. Ami Michelangelónak a csaknem háromszáz alakot tartalmazó mennyezetfestménye, az Zichy Mihálynak a maga Faust- és Az ember tragédiája-sorozata, Arany János balladáinak illusztrálása, melyek legalább annyira mívesek és híresek, mint kimondottan bibliai tárgyú szénrajzai vagy olajfestményei. A Madách főművéhez készített 26 illusztráció tartalmi gazdasága, összefogottsága – a Gustave Dorét messze meghaladó rajzosság és szellemiség – valóban lélegzetelállítóvá teszi ezt az újabban Szász Endre által híven lemásolt sorozatot. Zichy azonban közel 25 négyzetméteres fő művével, A Démon fegyvereivel (A Rombolás Géniuszának diadala) hasonlóképpen uralja az utóbbi évtizedek eszmefestészetét, s így bibliai feldolgozásait. Zichy romantikus eszmefestészete inkább lezár, mint valami újat elindít, bár maradéktalanul ez sem igaz, vagy úgy igaz, hogy a nagyon markáns lezárások mindig valami újnak elindítói is egyszersmind, jóval inkább azok, mint a tétova-tapogatózó kísérletezések.

Kezdődjék tehát e gyűjtemény a Michelangelo ihlette Szalay Lajos-tusrajzzal és – a Biblia felé vivő – Zichy Mihály-szénrajzzal, amelyet Madách Imre ihletett. S majd jelenjék meg akvarellen, olajfestményen, színes krétarajzon, pasztellen, gobelinen, tűzzománcon, rézkarcon, fafaragáson és szoboralkotáson mindaz, amit a magyar képzőművészet palackpostája tartalmazhat a mai, sok túlélésen átvergődő korszak az életből: az igaz életre való küzdelemből az örök életet illető reménységig.

Illusztrációk Madács Az ember tragédiájához I., Lucifer az Úr előtt
Zichy Mihály: Illusztrációk Madács
Az ember tragédiájához I., Lucifer az Úr előtt
, 1885
Illusztrációk Madács Az ember tragédiájához II., A paradicsomban
Zichy Mihály: Illusztrációk Madács
Az ember tragédiájához II., A paradicsomban
, 1885

  <<< Fel >>> A Biblia a magyar képzőművészetben