Bibliafordítások a reformáció korából

  <<< Tartalom >>> Előszó

Tartalomjegyzék


Forrás:   Cserbik János - Tonhaizer Tibor "A Biblia évszázada" c. könyve (Bp., 2008.)

Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szerzői jogok tulajdonosainak,
hogy hozzájárultak a biblia.hu oldalain történő közzétételhez.


    
 Előszó
 A Biblia évszázada - Szentírás-fordítások a reformáció korából
 
 Bevezetés
 A reformátori küldetés - A reformáció előzményei - A reformátorok szolgálatának igazi értéke és alapja - A Szentírás Isten beszéde
 
 A Biblia keletkezése és elterjedése
 Az evangélium elterjedése - A Bibliafordítások keletkezése - A középkori egyház viszonyulása a Bibliához - A könyvnyomtatás szerepe
 
 John Wyclif, az evangélium doktora
 A „reformáció hajnalcsillaga” - Történelmi háttér: 100 éves háború, Watt Tyler mozgalma - A wyclifi Bibliafordítás hatása.
 
 Márton testvér Bibliája
 Wulfia gót fordítása és a valdensek tevékenysége - Luther 95 pontja - A Wartburgi látszatfogság gyümölcse: a Luther-Biblia - A fordítás alapelvei
 
 William Tyndale, „az angol Biblia atyja”
 Tyndale az „angol Luther” - Tyndale száműzetése, fordítói és irodalmi munkássága - Tyndale imájának és óhajának teljesülése
 
 Pierre-Robert Olivétan
 Lefèvre, a francia reformáció előfutára - Olivétan a francia protestáns Biblia atyja - A valdensek Bibliája - A genfi Biblia
 
 Károlyi Gáspár, az „istenes vén ember”
 Károlyi fiatalkori tanulmányai, Melanchton szerepe - A fordítás körülményei - Vizsoly lett a központ Gönc helyett - A Károlyi Biblia jelentősége
 
 Irodalomjegyzék
 A felhasznált és ajánlott irodalmi művek listája
 
  <<< Fel >>> Előszó