Bibliafordítások a reformáció korából

Irodalomjegyzék


AUDISIO, Gabriel: Les Vaudois, Histoire d'une dissidence XIIe-XVIe siècle. Paris, Fayard, 1998.

BARCZA József (szerk.): Emlékkönyv a vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1990.

BENNETT, Richard P.: Római katolicizmus a XXI. században. Presbiteriánus Kiadó, Miskolc, 2006.

BITSKEY István: Hitviták tüzében. Gondolat, Budapest, 1978.

BOTTYÁN János: Hitünk hősei. A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991.

BUCK, Charles: A Theological Dictionary, by William W. Woodward. Philadelphia, 1824.

CHADWICK, Owen: A reformáció. Osiris Kiadó, Budapest, 1998.

D'AUBIGNÉ, J. H. Merle: History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin. Longman, London.

D'AUBIGNÉ, J. H. Merle: History of The Reformation of the Sixteenth Century. Hartland Institute, Rapidan.

D'AUBIGNÉ, J. H. Merle: The Triumph of Truth – A Life of Martin Luther. Bob Jones University Press, Greenville, 1996.

DENZINGER, Heinrich-HÜNERMANN, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai. Örökmécs Kiadó, Bátonyterenye és Szent István Társulat, Budapest, 2004.

EDWARDS, Brian H.: God's Outlaw – The Story of William Tyndale and the English Bible. Evangelical Press, 2002.

EISENSTEIN, Elizabeth L.: The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. Cambridge, CUP, 1979.

FOUNTAIN, David: John Wycliffe – The Dawn of the Reformation. Mayflower Christian Books, 1984.

Foxe's Book of Martyrs. BERRY, W. Grinton (szerk.), Baker Book House, Michigan, 1994.

FRIEDENTHAL, Richard: Luther élete és kora. Gondolat, Budapest, 1997. GRESCH, Eberhard: A hugenották története, hite és hatása. Kálvin Kiadó, Budapest, 2008.

HAFENSCHER Károly: Két hiánypótló publikáció. Evangélikus Élet, 2006/6.

HILL, Jonathan: A keresztény gondolkodás története. Athenaeum, Budapest, 2005.

HOUGHTON, S. M.: Sketches from Church History. The Banner of Truth Trust, 2006.

Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984 (Magyar Hírmondó).

KÜNG, Hans: A katolikus egyház rövid története. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2005.

LANE, Tony: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest, 2001.

LORTSCH, Daniel: Histoire de la Bible française. St. Légier, P.E.R.L.E., 1984.

LUTHER Márton: A római pápaságról. Aeternitas, Budapest, 2004.

LUTHER Márton: Asztali beszélgetések. Helikon Kiadó, Budapest, 1983.

LUTHER Márton: Az Egyház babiloni fogságáról szóló könyvecske. Aeternitas, Budapest, 2005.

LUTHER Márton: Nyílt levél a fordításról. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 1993.

MASZNYIK Endre: Luther élete. Magánkiadás, Pozsony, 1887.

MILLER, Stephen M.-HUBER, Robert V.: A Biblia története. Kálvin János Kiadó, Budapest, 2007.

MOMBERT, Jacob Isidor: Tyndale's Five Books of Moses. Verbatim reprint. Anson D. F. Radolph & Co., 1884.

MONOK István-SZABÓ Enéh (vál., jegyz.): A könyves kultúra, XIV-XVII. század – Válogatás az angolszász szakirodalomból, I. Scriptum Kft., Szeged, 1992.

PÁTKAI Róbert: Adalék az angliai evangélikusság történetéhez. Evangélikus Élet, 2006/42.

SCHAFF, Philip: History of the Christian Church. Charles Scribner's Sons, New York, 1910.

SZÁNTÓ György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom. Európa, Budapest, 2000.

SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története. Ecclesia, Budapest, 1988.

TOMLIN, Graham: Luther és kora. Scolar Kiadó, Budapest, 2003.

TYNDALE, William: A Szentíráshoz vezető ösvény. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 2005.

UHLMANN, Peter H.: Róma tantételei a Biblia fényében. Authenticus Kiadó, Békés, 1993.

VIRÁG Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 1998.

WALTHER Vilmos: Luther jelleme. BIK Könyvkiadó, Budapest, 2007.

WHITE, Ellen G.: Korszakok nyomában. BIK, Budapest, 1991.

WYLIE, J. A.: The History of Protestantism. Petter and Galpin, London, 1878.


Károlyi Gáspár, az „istenes vén ember” <<< Fel >>>