Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Borsos Miklós

Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990

Festőnek indult pályája itthoni önképzés, olasz- és franciaországi tanulmányutak során a rajz- és a szobrászművészet irányában teljesedett ki. Hazatérése után 1945-ig Győrött élt. 1943-tól a nyarakat Tihanyban kezdte tölteni, és ez – Egry Józsefhez hasonlóan – nagy hatást tett művészetére, témáira, de még anyagainak megválasztására is. 1946–1960 között az Iparművészeti Főiskola tanára volt. 1959-ben a carrarai szoborkiállítás első díját kapta. Művei rajzban, szoborban fokozatosan klasszicizálódtak, néhány vonallal, kevés lavírozással határozott és bensőséges formát nyertek. Még életében a győri Káptalandombon önálló és állandó múzeuma nyílt, halála, valamint felesége, B. Kéry Ilona halála után a budai Várnegyedben, utolsó otthonában is emlékmúzeuma áll az Úri utca 6 szám alatt. Két nagysikerű könyvet is megjelentetett (Visszanéztem félutamból, A toronyból). Reisinger János a Zsoltárok könyvéhez illusztrációkat kért tőle (1980): ezt is közöljük. Halála után találták meg a később külön kötetben kiadott, nagyobbrészt bibliai feldolgozásait kínai tussal, merített spanyol papíron (Borsos Miklós Testamentuma). – László Gyula: B. M., Bp., 1979; R. Balázs Katalin: A szellemi jelenlét fokozatai, Új Írás, 1980/10.; Száz éve született B. M., Bp., 2006, a B. M.–K. I. Alapítvány kiadása.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

A testvérgyilkosság
Jákób harca az angyallal
Saul és Dávid
Dávid zsoltáraiból
Jónás Ninivében
A Hegyi beszéd
Az irgalmas samaritánus
Bevonulás Jeruzsálembe
A feltámadás
Pál megtérése

Bokros Birman Dezső <<< Fel >>> Borúth Andor