Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Ferenczy Károly

Bécs, 1862 – Budapest, 1917

Bánáti német családból (Freund) származott, édesapja magyarosította nevét, 1849-től a bécsi magyar minisztériumban dolgozott, tisztes vagyont gyűjtött, melyre később maga a festő is alapozhatott. Osztrák származású édesanyját egyéves korában veszítette el. Unokatestvérével, a szintén festőművész Fialka Olgával kötött házasságából született gyermekei egytől egyig művészek lettek: a legidősebb, Valér, életrajzát is megírta, Noémi gobelinjeivel szerzett hírnevet, Béni szobrász lett. Rendszeresen sehol sem tanult, feleségével előbb Münchenben telepedett le (1893–1896), ahol nem az akadémiát látogatta, hanem rögtön a festéshez fogott – Hollósyval, Iványi-Grünwalddal, Csók Istvánnal együtt szemlélve a korabeli festészet törekvéseit. A francia naturalista Bastien-Lepage és más mesterek hatására az impresszionista, plein air technika felé fordult, ebben erősítette meg római, nápolyi utazása. 1896-ban, a millenniumi ünnepségekre hazatérve (s Budapesten csupán egy-két napot töltve) a müncheni társaság Nagybánya meghívására a távoli városka felé vette útját. Az itt kialakuló nagybányai festőiskola meghatározó egyénisége lett (társai: Hollósy Simon, Réti István, Thorma János, Grünwald Béla, Belányi Viktor, Joó Béla, Kubinyi Sándor, Rudnay Gyula, Szlányi Lajos). Józan életstílusával és egyre kibontakozó festészetével Ferenczy Károly a nagybányai iskola vezérévé vált (1896–1901; 1902–1906). Lelkében sohasem szakított Nagybányával, még akkor sem, ha 1906-tól a budapesti Mintarajziskola (későbbi Képzőművészeti Főiskola) tanárává lett, s a természetben való festést felváltotta a műtermi munka. Rövid élete (vészes vérszegénységben halt meg) végén az egyébként is kiegyensúlyozott művészete további letisztuláson, klasszicizálódáson ment át. – Ferenczy Valér: F. K., Bp., é. n. [1943], Petrovics Elek: F., 1943, Bernáth Aurél: Írások a művészetről, Bp., 1947, Genthon István: F. K., Corvina Kiadó, 1963, 1979.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Ábrahám áldozata
Józsefet eladják testvérei
Bölcsek (királyok) imádása
A Hegyi beszéd
Az irgalmas samaritánus
A tékozló fiú példázata
Krisztus sírba tétele

Ferenczy Béni <<< Fel >>> Ferenczy Noémi