Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Szúdy Nándor

Ipolyság, 1913 – Budapest, 1975

Református lelkészként figyelemre méltó tájképeket, bibliai illusztrációkat, sőt látomásba hajló festményeket hozott létre az 1940-es és 1970-es évek között. Szőnyi István szabadiskolájának növendéke, valamint a Gresham Társaság tagja volt. Budapesti kiállításai (Műterem Galéria, 1939, Tamás Galéria, 1941, Fókusz Galéria, 1948, Műcsarnok, 1959, Pataky István Művelődési Központ, 1982) voltak, de Prágában (1961), Edinburghban és Glasgowban (1962) is bemutatták képeit. Erős kolorista, meghökkentő beállításokkal, profetikus mondanivalójával. Mintegy kétszáz alkotása felfedezésre várva jórészt családi hagyatékokban lappang. Legjelentősebb bibliai alkotásai a Bűnbeesés, Káin, Angyali üdvözlet, Az irgalmas samaritánus, Jézus hét példázata témákból valók. – Pákozdy László Márton: Theológiai Szemle, 1962/1–2., Lőrincz Zoltán: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó, Bp., 2008., Reisinger János: Az elfelejtett festő. Sz. N. 1913–1975, Bp., 2008. (Ez utóbbiban található részletes életrajza, 40 reprodukció, valamint a Hit és művészet c. 1948-as tanulmánya. Jelenleg az Oltalom Alapítvány szervezésében országos vándorkiállításon láthatók alkotásai, miközben katalogizálásuk is folyik.)

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

A „kaini út”
Angyali üdvözlet
Mai háromkirályok
Menekülés Egyiptomba
A samáriai asszony
Az irgalmas samaritánus
A tékozló fiú példázata
Bevonulás Jeruzsálembe

Szőnyi István <<< Fel >>> Szűcs Árpád