Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Rembrandt van Rijn


Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Az ember teremtése
Káin megkeményíti magát
Ruth és Naómi
Dávid zsoltáraiból
Dávid és Bethsabé
Dániel könyve
A jobb és a bal lator
Az emmauszi tanítványok
A hitetlen Tamás
Jézus mennybemenetele

Reich Károly <<< Fel >>> Remsey Jenő