Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

M. S. mester

1506 k. működött

A késő gótikus festészet egyik legnagyobb európai képviselője, Krisztus-arcának ábrázolása (Kálvária, 1506. k.) minden idők legmélyebb megértéséről tanúskodik. Szophoklész számára több mint száz művéből hét biztosítja a halhatatlanságot – M. S. mesternek is mindössze hat (hét) táblaképe maradt ránk a selmecbányai Szent Katalin-templom főoltárának szárnyairól. Négy táblakép jelenleg az esztergomi Keresztény Múzeumban (Olajfák hegye, Keresztvitel, Kálvária, Feltámadás), a Vizitáció a Magyar Nemzeti Galériában, a Krisztus születése Hontszentantal (Antol, Szlovákia) templomában, a Királyok imádása vitatott, Lille (Franciaország) múzeumában található. – Genthon, S.: Meister M. S., Berlin, 1932.; Radocsay D.: 450 Jahre Meister M. S., Bp., 1957.; Mojzer Miklós: M. S. mester passióképei az esztergomi Keresztény Múzeumban, Bp., 1976.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Vizitáció
Jézus születése
Getsemáne
Keresztvitel
Golgota
A feltámadás

Luca di Tommè <<< Fel >>> Madarász Viktor