A Biblia a magyar képzőművészetben

Dávid zsoltáraiból


Az imádkozó Dávid
Rembrandt van Rijn: Az imádkozó Dávid, 1652

Dávid az egyik legváltozatosabb jellemvonásokat felmutató bibliai személy. Sokat küzdött önmagával, heves, lobbanékony természetével, meggondolatlan beszédekre is sarkalló hetvenkedésével, kéjvágyával, melynek szerencsétlen házasságait is jórészt köszönhette.

Dávidban azonban a sok rossz tulajdonság mellett egy óriásivá növekvő jó tulajdonság tűnik fel: szembe tudott fordulni önmagával, bűntudata a megbánásig is elvezette, s nem felejtkezett el róla, hogy bűnös ember: másokkal tudott nagylelkű lenni. Ezért is olvassuk olyan gyakran róla a Biblia történeti könyveiben: Isten szíve szerinti király volt.

Ha a bűn csalitjára vagy bozótosába tévedt, keserűen vallotta meg vétkét, az Isten szerint való szabadulást keresve. Nem önmagára tekintett, nem volt hiú és büszke: Istenbe vetette bizalmát és reménységét. Ezért hozhatta létre annak a könyvének javarészét, mely a Biblia 66 iratából a leghosszabb, a 150 zsoltárt tartalmazó imagyűjteményt, amelynek mintegy fele részét ő szerezte.

Nátán próféta Dávid előtt
Nátán próféta Dávid előtt, XIII. sz., Jeruzsálem, Görög Patriarchátus

Kivételes mélységű és szépségű zsoltárai: a 37., „antidepresszáns” zsoltára, a csüggedés ellen küszködő 42–43., valamint az önismereté: a 139. A rövidebb zsoltárok közül az 1., a 2., a 8. és a 23. emelkedik ki. Krisztus a keresztfán a 22. zsoltárt imádkozta.

Dávid ifjúkorától fogva szerzett tapasztalatot Istenről, amikor atyja nyáját a Betlehem környéki dombokon legeltette. A jó pásztor zsoltára ezért kezdődik így:

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.” (23:1–4)

Zsoltárok
Borsos Miklós: Zsoltárok,
1976, lavírozott tusrajz

Élete viszontagságaiban mindig megsegítette Isten. „Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr...” A szívszorítóan nehéz helyzetet sem kell túlságosan sötéten látni – éppen emiatt. „Szorultságomban tágas tért hagytál nekem...” Dávid zsoltárai a bibliai paralelisztikus költészet, a gondolatritmus remekművei. Minden verset és dalát mélyen át is hatották. Magam egy teljes kötetet szántam ennek, A zsoltárok világa címmel. Egy keleti keresztény ábrázolás és Rembrandt-részkarc mellett Borsos Miklós két árázolását közöljük, 1980-as rajzát az idős mester saját kezűleg nyújtotta át nekem, mint később kiderült, több más, bibliai tárgyú feldolgozással együtt készítette, ezeket halála után fedezték fel.

Zsoltárokhoz
Borsos Miklós: Zsoltárokhoz, 1980, rajz, 37x33 cm,
Oltalom Alapítvány
Kodály: Psalmus Hungaricus
Kass János: Kodály: Psalmus Hungaricus,
1977, tusrajz

Saul és Dávid <<< Fel >>> Dávid és Bethsabé