Jézus utolsó igehirdető körútja

(A péreai szolgálat - Eseményrend: 132-187.)

1.  Galileából (Mt 19,1; Mk 10,1) Samárián át Jeruzsálem felé
(Lk 9,51-56) vándorol Jézus
2.  Betániában Márta és Mária házánál (Lk 10,38-42)
3.  Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepén (Jn 10,22-39)
4.  Jeruzsálemből a Jordánon túlra (Jn 10,40)
5.  Utazás Lázár feltámasztására Betániába (Jn 11,1-17)
6.  Betániából Efraimba (Jn 11,54)
7.  Újra egy tanító körút, majd Jerikóba érkezik Jézus
(Mt 20,29; Mk 10,46; Lk 19,1)
8.  Jerikóból Simon farizeus házába, Betániába
(Mt 26,6; Mk 14,3; Lk 7,36.44)