Jézus nyilvános fellépése

(Júdeai szolgálata rövid galileai tartózkodásokkal - Eseményrend: 21-38.)

1.  Názárettől a Jordánhoz (Mt 3,13-17)
2.  A Jordántól Judea pusztájába (Mt 4,1-11)
3.  A pusztából a Jordánhoz (Jn 1,35-51)
4.  A Jordántól Kánába (Jn 1,43; 2,1-11)
5.  Kánából Kapernaumba (Jn 2,12)
6.  Kapernaumból Jeruzsálembe (Jn 2,14-17; 3,1-21)
7.  Jeruzsálemből Judeába (Jn 3,22)
8.  Judeából Sikárba (Jn 4,1-42)
9.  Tovább Kánába (Jn 4,43-54)
10.  Ismét Jeruzsálemben (Jn 5,1)
11.  Vissza Galileába (Mt 4,12; Mk 1,14)