Luis Borrassa: A süllyedő Péter
1411, Péter-oltár, Barcelona
(Eseményrend: 100., IV. térkép/3.)
 
   A kenyérszaporítás csodája után Jézust királlyá akarták kiáltani, de ő ezt visszautasította. Ezután tanítványainak gyors és határozott parancsot adott, hogy keljenek át a Genezáret taván. Jézus nem ment velük.
   Késlekedtek, így olyan szélviharba kerültek, hogy órákig tartó erőfeszítéssel is kb. egy kilométernyi távolságra tudtak csak eljutni.
   Ez a tó 21 km hosszú és 12 km széles. Egyes részein a mélysége eléri az 50 m-t. Az itteni szélsőséges éghajlat hirtelen heves szélviharokat okozhat, "amelyektől a halászok éppen váratlanságuk miatt félnek". (G. Kroll: Jézus nyomában. Bp., 1982., 272. o.).
   A tanítványok helyzete egyre reménytelenebbé vált. Ekkor Jézus hozzájuk ment a tengeren. Először nem ismerték fel, és megrémültek a döbbenetes jelenségtől. Jézus nyugtatta őket: "Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!"
   Péter igen megörült, és így kiáltott Jézus felé:
   - "Uram, ha te vagy, parancsold, hogy hozzád mehessek a vízen!
   Ő pedig mondta:
   - Jöjj!
   És Péter kiszállva a hajóból, járt a vízen, hogy Jézushoz menjen. De látta a nagy szelet, megrémült, és amikor merülni kezdett, kiáltott mondván:
   - Uram, tarts meg engem!
   Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és mondta néki:
   Kicsinyhitű, miért kételkedtél?
   Amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámentek, leborultak előtte, mondván: Bizony, Isten fia vagy!" (Mt. 14:27-33).
   
   Ki igazán hisz
   A végtelen víz
   Barázdáin is megtartja azt
   
   (Pierre Emmanuel: Péter a tengeren, részlet
       Németh István fordítása)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Lehetséges-e ilyen életveszélyes vihar a Genezáret taván?
   2. Mire volt képes Péter Mestere által?
   3. Mi történt, mikor megrémült és elveszítette bizalmát (a hit = pisztisz, görög szó, pontos jelentése: bizalom)?
   4. Milyen tanulsággal szolgál a történet?