Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Székely Bertalan

Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910

Erdélyi nemesi család sarja, tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte (1844–1850), majd a bécsi Képzőművészeti Akadémián, közben Waldmüller szabadiskolájában is tanult. Másolási tanulmányai során Rubens és Rembrandt hatott rá. Szüleinek rossz anyagi helyzete miatt visszatért Erdélybe, ahol Brassóban, majd Szebenben cégér- és arcképfestésből tartotta fenn magát. 1860-ban megházasodott. Naplói és elméleti írásai nyomán fogott hozzá a magyar történeti témák feldolgozásához (Egri nők, Mohács, II. Lajos). Közben tájképfestészete is kiteljesedett, és több portrét is festett. A Müncheni Akadémián is tanult (1859–1862). A klasszicizmus és az Akadémia által megszelídített romantika, majd a szecesszió stílusában festett, a kiegyezés után állami és egyházi megrendeléseket is kapott. Ez utóbbiak folytán kerül közel bibliai témákhoz (Jézus a vízen jár, Golgota, 1880-as évek). Budapesti Mintarajztanodája (később Mintarajziskola néven emlegették) több jeles festőnk első iskolája volt (Csók István, Iványi-Grünwald Béla, Vaszay János, Körösfői-Kriesch Aladár).

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Az ősevangélium
Golgota

Szántó Piroska <<< Fel >>> Szinyei Merse Pál