Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Hegedűs László

Szentes, 1870 – Budapest, 1911

Tanulmányait Münchenben, Bécsben, Párizsban, majd Benczúr Gyula Mesteriskolájában végezte. 1899-ben Spanyolországban járt. 1903-tól a Képzőművészeti Főiskola elődjének tanára. Korán (nemi betegségben) elhunyt, elfeledett festőnk.

Káin és Ábel áldozata (1895) c. művével több díjat is nyert, jelenleg a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán tekinthető meg. Híressé vált a Szenvedők (1900) című képe. Fő műve a Rabiga. Történeti tárgyú képein (Pusztaszeri vérszerződés, Budavár bevétele, Bem József Szászvárosnál) kívül több vallási művet alkotott, jelenleg a szentesi evangélikus templomban oltárképe (Jézus és a samáriai asszony), a New York-i római katolikus templomban egyéb bibliai tárgyú képei, valamint a szentesi Koszta Múzeumban egyéb művei láthatók. Illusztrációkat, sőt bankjegyet (100 koronás) is készített.

Egyéb bibliai tárgyú olajfestményei: Utolsó vacsora (1884), ismeretlen helyen; Utolsó ítélet (1884 k.), Hódmezővásárhely város tulajdona volt, jelenleg ismeretlen helyen; Éva (1890), magántulajdon; Szent család (1895), Nyitra, püspöki palota; Napkeleti bölcsek (1901 k.), Bp., Zsigmond-kápolna; Krisztus az Olajfák hegyén (1901), ismeretlen helyen; Krisztus és a samáriai asszony (1901), ismeretlen helyen; Emmausz felé (1903), magántulajdon; Feltámadás (1903 k.) freskó, gróf Vigyázó Sándorné mauzóleuma, Bp., Kerepesi úti temető; Krisztus siratása (3-féle létezik, 1904) egy magán-, kettő állami tulajdonban; Szent János (1905), angliai műgyűjtő tulajdonában; Apostol (1905), ismeretlen helyen; Kánai menyegző (1908), magántulajdon, Déri Múzeum, Debrecen; Krisztus a keresztfán (1908); Mária Jézuskával és szent Jánossal, 1933-ban, árverésen kelt el; Krisztus a pokol tornácában, 1937-ben, árverésen kelt el; A bűnbeesés, 1937-ben, árverésen kelt el; Háromkirályok imádása, Jézus feltámasztja Lázárt, magántulajdon; Utolsó ítélet után, Szent család, magántulajdon; Mária Jézussal, magántulajdon; Szálla alá poklokra (további két vázlat) magántulajdon; Krisztus a keresztfán, Bp. főv. tulajdona; Pásztorok imádják Jézust, magántulajdon; Ádám és Éva, magántulajdon; Mária, hagyatéki kiállítás katalógusa, 105. sz.; Krisztus a keresztfán, uo. 174. sz.; Szűz Mária, uo. 178.; Jézus a pusztában, uo. 193.; Krisztus feltámasztja Lázárt, uo. 194., magántulajdon; Krisztus csúfolása, uo. 197., magántulajdon, Krisztus a keresztfán, uo. 253., magántulajdon; Krisztus siratása, uo. 254.; Krisztus sírba tétele, Bp., főv. tulajdona; Vízfestmények: Próféta, hagyatéki katalógus, 128. sz., Jézusfej (gouache), uo. 148. sz.; Angyali üdvözlet, uo., 212. sz. – Heincz Katalin: H. L., Bp., 1940. (A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti Dolgozatai, 63.)

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Káin és Ábel áldozata
Krisztus sírba tétele

Gyárfás Jenő <<< Fel >>> Herman Lipót