Michelangelo Merisi da Caravaggio: Hitetlen Tamás
1599, Olaj, vászon, 107x146 cm
Stiftung Schlösser und Gärten Postdam-Sanssouci, Postdam
(Eseményrend: 279., VI. térkép)

   A kompozíció középpontjában Jézus és a három apostol feje látható. Tekintetük egy pontra irányul, az apostolok a homlokát ráncoló Tamást figyelik, amint Krisztus oldalába mélyeszti ujját. Az esemény borzongatóan realista részleteit kiemeli az éles megvilágítás és a sötét árnyékok. A háttér eltűnik a sötétben. Caravaggio minden idealizálást elutasított, életteli alakokkal érzékelteti mondanivalóját.
 
   Tamás a tizenkét apostol egyike. Egyedül ő nem volt jelen, amikor megjelent Krisztus az apostoloknak. Nagy meggyőző erővel beszéltek neki Jézus megjelenéséről, de hitetlensége és makacs kétkedése megakadályozta abban, hogy valóságnak fogadja el beszámolójukat. Fájt neki, hogy egyedül ő nem részesülhetett az Úr jelenlétében. Féltékenység és irigység mardosta a szívét. A többiek ezt mondták:
   - "Láttuk az urat!
   Ő pedig így felelt:
   - Ha nem látom kezein a szegek helyeit, és nem érintem ujjaimmal, és nem bocsátom kezemet az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.
   Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is velük volt. Noha az ajtó zárva, Jézus bement, megállt középen, és így szólt:
   - Békesség néktek! - aztán Tamásnak mondta: - Hozd ide ujjaidat, és érintsd meg az én kezeimet, és add ide kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!
   - Én uram, én Istenem! - felelte Tamás.
   - Tamás, mivelhogy láttál, hittél; boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek! - mondta Jézus." (Jn. 20:25-29)
   Jézus elfogadta vallomását, de hitetlenségét szeretettel megdorgálta.
   Ha a kétkedő apostol véleményét osztaná a világ, nem lenne egy követője sem Krisztusnak, legalábbis nem igaz meggyőződéssel. Minden Krisztus-követőnek mások bizonyságaira kell támaszkodnia. Sokan túlzott kétkedésre hajlamosak, és Tamásra hivatkoznak.
   Akik arra várnak, hogy a kétkedés minden oka eltűnjön útjukból, könnyen megkeserednek hitetlenségükben. A jó iránti eredendő bizalom nélkül nem lehet élni. Akik viszont hinni akarnak, találnak bőven bizonyságot hitük megalapozására is.
   Tamás feltételekhez kötötte a hitét. Hányszor fogadkozunk így: "Ha ez, meg ez, sikerül, akkor hiszek!", és amikor teljesült, tisztán érezhettük, érezhetjük, hogy egy feltétel teljesülése, egy "adok-veszek üzlet", nem eredményezhet hitet.
   
   Amikor Jézus jött Tamás a
   Didymus nem volt odabent
   A házban Társai hiába
   Mondták Örvendezz megjelent
   
   Ha nem látom a szög helyét
   S ujjamat nem teszem
   Keblén a sebbe hogy szívét
   Tapintsam nem hiszem
   
   Tamás tedd kezed ide hát
   Érzed bent hogy piheg
   Így fognám egy életen át
   E lüktető szívet
   
   Tamás kétkedők pártfogója
   Lámpásod az Úr szíve Add
   Hogy nyisson sebébe hatolva
   Kételyem szívéig utat.
   
   (Pierre Emmanuel: Tamás
       Rónay György fordítása)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Miért kételkedett Tamás apostoltársai szavában?
   2. Hogyan viszonyult megjelenésekor Tamáshoz Jézus?
   3. Honnan nyerhető ma biztos hit és meggyőződés Krisztus felől?