Szenvedéstörténet

(Eseményrend: 188-278.)

1.  Bevonulás Jeruzsálembe, majd naponta vissza Betániába
(Eseményrend: 188. - Mk 11,11.19.27)
2.  Az utolsó vacsora, majd onnan a Gecsemáné-kertbe
(Eseményrend: 213-223.)
3.  A Gecsemáné-kertből Annás, majd Kajafás házába
(Eseményrend: 224-229.)
4.  Kajafás házából az Antónia-várba Pilátushoz (Eseményrend: 231.)
5.  Pilátustól Heródes palotájába és vissza (Lk 23,6-12)
6.  Út a Golgotához (Eseményrend: 241.)