Duccio: Jézus megjelenik 10 tanítványának
1300 körül, Dóm, Siena
(Eseményrend: 278., VI. térkép)
 
   A tanítványok az emmauszi vándorok mögött gondosan bezárták az ajtót. Féltek már a terjedő szóbeszédtől, hogy ők lopták el Krisztus testét. Ez a vád elég súlyos volt ahhoz, hogy meghurcolják őket, és Mesterük sorsában osztozzanak. Féltek tehát, és bizonytalanok voltak. Ekkor megjelent beszélgetésük közben Jézus, és így szólt:
   - "Békesség néktek! Ők megrémültek és féltek attól, hogy valami lelket látnak. Krisztus ezt mondta:
   - Miért ijedeztek, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Nézzétek meg kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok! Tapogassatok meg és lássatok! Mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van! Ezeket mondva, megmutatta nekik kezeit és lábait. Mikor pedig az öröm miatt még mindig nem hittek, és annyira csodálkoztak, ezt mondta:
   - Van-e valami ennivalótok?
   Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és lépes mézet, amit elvett, és szemük előtt evett. És szólt:
   - Azt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat. Azt mondta:
   - Így van megírva, és így kellett szenvedni Krisztusnak és feltámadni a halálból harmadnapon. Hirdetni az ő nevében a megtérést, és a bűnök bocsánatát, minden nép között, Jeruzsálemtől elkezdve." (Lk. 24:36-48)
   A tanítványok ráébredtek feladatukra. Nekik kell hirdetni Jézus igazságait, életének történetét, tanításait, halálát és feltámadását. Erre csak úgy lehetnek alkalmasak, hogyha értik az írásokat, a Biblia tanításait (Jn. 18:7, 17). Ezért volt oly fontos Krisztusnak, hogy megértesse tanítványaival a Szentírást a maga egészében.
   Ha csak részleteket ismerünk a Bibliából, az nem állhat össze bennünk egy teljes képpé. Nekünk is meg kell nyitnunk értelmünket, hogy képesek legyünk befogadni az igazság forrását! Hogy ezt megtehessük, tegyük félre előítéleteinket!
   Duccio festményén a megrettent tanítványokat látjuk. Álluk "leesik", szájuk tátva marad, kezük megáll a levegőben. Minden elképzelésüket felülmúlja a valóság: Krisztus Feltámadt! Krisztus jelen van, itt van! Érinthető távolságban! Elévülhetetlen köszöntése: "Békesség néktek!" - hangzik azóta is minden követőjének. Ennél nagyobbat a földön elérni nem lehet, azt is csak ő adhatja annak, aki kívánja, aki akarja:
   
   Békességet hagyok rátok, az én békességemet
   adom néktek! Nem úgy adom, amint a világ
   adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek,
   se ne féljen!
   
   (Jn. 14:27)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mikor jelent meg Jézus a 10 tanítványnak?
   2. Mit tett, hogy elhiggyék, hogy őt személyesen látják?
   3. Mit jelent az a kifejezés, hogy "megnyitotta értelmüket"?