M. S. mester: Feltámadás
Fa, tempera, 156x78 cm
Keresztény Múzeum, Esztergom
(Eseményrend: 267-268., VI. térkép)
 
   A hét első napján hajnalban "nagy földindulás támadt, mert az úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ a sír szájáról. ...Tekintete olyan volt, mint a villámlás és ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők félelmükben megrettentek és halálra sápadtak. ...Az őrségből néhányan bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok összegyűltek a vénekkel együtt, tanácsot tartottak, és pénzt adtak a katonáknak, hogy azt mondják: az ő tanítványai éjjel odajöttek és ellopták, amikor mi elaludtunk. Azok pedig elvették a pénzt, és azt tették, amit kértek tőlük." (Mt. 28:2-4, 11-15)
   Az asszonyok hajnalban indultak más-más irányból, hogy uruk testét megkenjék. Mária Magdaléna érkezett elsőnek. Látta, hogy a sír üres. Elsietett a tanítványokhoz, hogy közölje velük azt, amit látott. Közben megérkezett a többi asszony is. "Bementek a sírboltba, egy ifjút láttak ülni jobbfelől, fehér ruhába öltözve és megijedtek. Ő ezt mondta nékik:
   - Ne féljetek! Ha a názáreti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt, feltámadt! Íme, itt a hely, ahova helyezték. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttük megy Galileába" (Mk. 16:6-7). Egy másik angyal is megjelent előttük (Lk. 24:5-7), és megerősítette az előbbieket. Az asszonyok elsiettek, hogy hírt vigyenek a tanítványoknak. Ezalatt Péter és János, Mária Magdaléna szavaira a sírhoz futottak, és saját szemükkel győződtek meg az elmondottakról. Jézus testének a helyén lepedők és egy kendő volt összehajtva. "És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem volt együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen" (Jn. 20:7). A kép hátterében balra a keresztről való levételt, jobbról a halott Krisztus megkenésére érkező asszonyokat figyelhetjük meg. A középtérben a feltámadt Megváltót láthatjuk, aki úrrá lett a halál felett. A sírt őrző katonák némelyike még alszik, mások riadt döbbenettel eszmélnek a csodára.
   
   És fölzúgnak a hamuszín egek,
   hajnalfele a ravensbrücki fák.
   És megérzik a fényt a gyökerek.
   És szél támad. És fölzeng a világ.
   
   Mert megölhették hitvány zsoldosok,
   és megszűnhetett dobogni szíve -
   Harmadnapra legyőzte a halált.
   Et resurrexit tertia die. *
   
   (Pilinszky János: Harmadnapon)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Ki mozdította el a követ a sírtól a feltámadás reggelén?
   2. Hogyan viselkedtek a szemtanú katonák?
   3. Kik és milyen sorrendben mentek a sírhoz vasárnap hajnalban?
   4. Mire tanít az, hogy Jézus feltámadása után összehajtogatta lepedőit?
   
   * És harmadnapra feltámadt.