Albrecht Dürer: Krisztus siratása
1500-1503, Olaj, fa, 121x151 cm, Alte Pinakothek, München
(Eseményrend: 263-264., VI. térkép)
 
   A Golgotán "asszonyok is jelen voltak, akik távolról nézték az eseményeket" (Mk. 15:40). Fájt nekik, hogy Jézus testét - mint más kivégzettekét -, e célra kijelölt, megalázó helyre temessék. Nehéz volt még elgondolniuk is, hogy durva, érzéketlen kezek érintsék Urukat. Közeledett az alkony, és ez a szombat kezdetét jelentette, ugyanis a nap kezdetét a naplementétől számították. Nem tudták mitévők legyenek. Szorultságukból arimathiai József és Nikodémus mentette ki őket. Ők befolyásos és gazdag emberek voltak, a Főtanács (Szanhedrin) tagjai. Nekik módjukban állt az elhunytért közbejárni, és illő temetést rendezni. József "bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. ...Az magához hívatta a századost, akitől Jézus haláláról érdeklődött. Az megerősítette a hírt, így Pilátus odaadta a testet Józsefnek" (Mk. 15:43-45). A papok és az írástudók már figyelmeztették Pilátust, hogy tanítványaik Uruk testével esetleg csalást kísérelhetnek meg. Így óvatos volt, és meggyőződött József állításáról. Nikodémus drága kenetet hozott, majd vették Jézus testét, és begöngyölték azt lepedőkbe az illatszerekkel együtt, ahogy zsidóknál szokás temetni (Jn. 19:39-41).
   Míg Jézus élt, József és Nikodémus nem vallották meg nyíltan, hogy ő az üdvözítő. Most átélték halálának körülményeit és az itt történt eseményeket. Ez meggyőzte őket, hogy ő a Messiás. Nikodémusnak eszébe jutottak a Mester szavai:
   - "Ahogy felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának felemeltetnie, hogyha valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn. 3:14-15). Most nyíltan vállalta Krisztust, míg a tanítványok elbizonytalanodtak.
   A képen József és Nikodémus között fekszik Jézus, asszonyoktól körülvéve. Nikodémus egyik kezében tartja a drága kenetet, míg a másikban a lepedőt. Dürer, a reneszánsz világát megidéző, Júdea sziklás hegyeire emlékeztető tájba helyezi a gazdag színvilágú jelenetet. Az ábrázolás középpontja nem annyira Jézus halott teste, mint inkább Nikodémus arckifejezése, mely Jézus áldozatának megértését tükrözi. A napot eltakaró sötét felhő, mely ráborult a földre, a kép hangulatát is meghatározza.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Ki kérte el Jézus testét Pilátustól?
   2. Miért ellenőrizte Pilátus, József állítását Jézus haláláról?
   3. Mely szavait értette meg Nikodémus a kereszt alatt Krisztusnak?