Hieronymus Bosch: Keresztút
1515-1516, Olaj, fa, 83x76 cm, Gent
(Eseményrend: 241-247., VI. térkép/6.)
 
   "Miután megcsúfolták, elvitték, hogy megfeszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirenei emberrel, akit Simonnak hívtak. Őt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét" (Mt. 27:31-32). Krisztus annyira legyengült, hogy összeroskadt a kereszt súlya alatt. Azért választották Simont, mert idegen volt, ugyanis a zsidók nem akarták magukat megfertőzni a tisztátalannak számító kereszt cipelésével. Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy "átkozott mind, aki fán függ!" "A főpapok azt akarták, hogy a názáreti ne csak meghaljon, hanem neve örökké átkozottá váljék. Ebből mi már semmit sem értünk, ha a keresztre tekintünk. Az első keresztényeknek ellenben ugyancsak meg kellett küzdeniük ezzel a botránnyal, amikor a megfeszített Jézushoz csatlakoztak." (G. Kroll: i. m. 459. o.)
   Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyák helyének neveztek, méreggel kevert ecettel kínálták. Az elítélteknek szoktak adni ilyen italt, hogy elkábítva enyhítsék fájdalmaikat. Jézus ezt visszautasította, mert világos tudattal akarta kiinni a fájdalmak kelyhét.
   "Miután pedig megfeszítették, elosztották az ő ruháit és sorsot vetettek, hogy beteljék a próféta mondás: Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek." (Mt. 27:35; Zsolt. 22:19).
   Veronika a Bibliában nem szereplő személy. Hagyomány teremtette alak, akinek kendője a legenda szerint megőrizte Jézus arcát. A XIII. században jelenik meg az ábrázolásokon és kerül elő az állítólagos kendő, melyet ereklyeként tisztelnek. A Biblia szerint a tárgyak tisztelete - bárkitől is származzanak -, nem segít jobbá és tisztává válni (II. Móz. 20:4-6).
   A képen Jézus szelíd arca éles ellentétben van a sok elvetemült ábrázattal. A zsúfolt festmény mozgalmasságában igazán egyetlen arcon nyugszik csak meg a tekintetünk: Jézusén.
   
   Zsidókénál bűnöm förtelmesebb,
   mert ők egy névtelen emberfiát
   öltek meg, de kit mindenki imád,
   mindennap azt feszítem újra meg.
   
   (John Donne: Szent szonettek 11., részlet)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Miért akarták a főpapok Jézust keresztre feszíteni?
   2. Ki segített Jézusnak a kereszt hordozásában?
   3. Miért utasította vissza a kábító italt megfeszítésekor?
   4. Melyik zsoltár jövendölte meg, hogy Jézus köntösére sorsot vetnek?