Dürer: Ecce Homo (Íme az ember!)
1512, 117x75 cm, Rézmetszet
(Eseményrend: 231-237., VI. térkép/4-5.)
 
   Pilátusról olvashatunk Lukács evangéliumában, ahol kegyetlenül, a törvénnyel ellentétben, behatolt a templom udvarába, és katonáival zarándokok vérét ontotta ki. Amikor Jézust eléje hurcolták, keménysége ellenére látta, hogy itt egy ártatlan emberről van szó. Ezt négyszer ki is jelentette (Jn. 18:38: 19, 4, 12, 14-15).
   Pilátus megkérdezte:
   - "Te vagy a zsidók királya?" (Jn. 18:33)
   - "Az én országom nem e világból való" - válaszolta Krisztus, de nem tagadta, hogy király. Pilátus ebből megértette, hogy nem igaz a vádlók állítása, Jézus nem tör földi hatalomra. Emellett szelídsége, tiszta tekintete is meggyőzte ártatlanságáról. Szabadulni akart a döntés felelősségétől, és elküldte Heródeshez, aki épp Jeruzsálemben tartózkodott. Heródes csodát akart látni tőle, de miután e követelése nem teljesült, beállt katonái közé, és kicsúfolva semminek állította Krisztust. Jézus egy szót sem szólt hozzá, mivel látta, hogy megkeményedett szívét már nem érintheti megtérésre hívó üzenettel. Visszavezették Pilátushoz. Ünnep előtt, az akkori szokás szerint, szabadon engedtek egy foglyot. A helytartó a feltüzelt népnek felkínálta ezt a lehetőséget. A nép válasszon Barabás a rablógyilkos, és Jézus között!
   A nép kórusban üvöltötte:
   - Barabást! Barabást!
   Ekkor Pilátus nagy hibát követett el: megostoroztatta Krisztust, jogtalanul. Tudjuk a korabeli leírásokból, hogy ez milyen barbár módon történt: olyan ostorral, amelynek szíjain éles csontok és fémdarabok voltak. - Addig verték a kegyetlen római katonák a cölöphöz kikötött rabot, amíg eszméletlenül össze nem rogyott. Így meggyötörve vezettette ki a nép elé a Megváltót.
   Ezt láthatjuk Dürer grafikáján. Bemutatja a népnek: Ecce homo! "Íme az ember"! (Jn. 19:5)
   
   Kié e borzadályos arc,
   e megkínzott, színtelen, nyúzott
   hús: napperzselte, légy-lepett?
   E vörös, hályogos szemek?
   Tövis-szúrt fő? Átdöfték oldalát.
   Nézd Őt, az Embernek fiát.
   
   (David Gasoyne: Ecce homo, részlet
   Jánosy István fordítása)
   
   
   Pilátust, további bizonytalankodására megfenyegetik, ha elengedi Jézust, nem a császár barátja. Győz a megalkuvás - az igazság és a meggyőződés helyett -, és kiszolgáltatja vádolóinak Jézust. Az igazságot ma is sokan feláldozzák... Hiába mosta meg Pilátus kezeit, és mondta: - "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől" (Mt. 27:24), ez nem sokat segíthet. Erkölcsi vétséget nem lehet vízzel lemosni.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Hányszor mondta ki Pilátus, hogy Jézus ártatlan?
   2. Miért ítélte el mégis?
   3. Mi Pilátus viselkedésének a tanulsága?