Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
1495-1498, Falfestmény, olajtempera, 420x910 cm
Milánó, Santa Maria delle Grazie
(Eseményrend: 216-218., VI. térkép/2.)
 
   Húsvét első napjának estéjén Jézus tanítványai körében fogyasztotta el az utolsó vacsorát. Ezt az ünnepet az Úr a zsidó nép Egyiptomból való szabadulásának emlékére rendelte el.
   Étkezés közben "vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt:
   - Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Majd vette a poharat, hálát adott, tanítványainak adta és így szólt:
   - Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az újszövetség vére, mely sokakért kionttatik a bűnök bocsánatára" (Mt. 26:26-28).
   Amikor Izrael fiai Egyiptomból kiszabadultak, megmentésükre elfogyasztották a húsvéti bárányt. Így táplálkoznak Krisztus testével az ő követői is. Ahogy a megölt bárány vére az elveszés ellen megoltalmazta Izrael népét, úgy menti meg Krisztus vére követőit a bűn rabságából. Krisztus testét és vérét "fogyasztani" azt jelenti, hogy elfogadják őt személyes üdvözítőül. Ami a táplálék a testnek, az Jézus a léleknek. Krisztus élete és szavai táplálék, és élet a világnak.
   Szava által gyógyította meg a betegeket, támasztotta fel a halottakat, csillapította le a tengert. Igéje hatalommal bír. Ha látható jelenlétét nélkülözik majd tanítványai, megmarad számukra beszéde, tanításai - a Biblia. Mesterükhöz hasonlóan "élniük kell minden igével, amely Isten szájából származik" (Mt. 4:4). "A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet" (Jn. 66:63) - e szavakat mondta akkor is, amikor az "élet kenyeréről" beszélt, sokak megbotránkozására. Ahogy a táplálékot más nem eheti meg helyettünk, úgy kell személyesen ezzel az igével "táplálkozni", hogy valóban részünkké váljon. Tanításait tanulmányozni, szeretetét elfogadni a legnagyobb élmények közé tartozik.
   E szertartás a keresztények közösségi összejövetelein a bűntől való megtisztulás - Krisztus által elrendelt kifejező cselekedete. A húsvéti bárány leölése Jézus kereszthalálát jelképezte évezredeken át. Valóban, húsvét napján, mikor levágták a bárányt, péntek délután ott volt a Golgotán az "igazi bárány" felfeszítve: Krisztus a kereszten. "A világ megalapítása előtt elrendelt áldozat" megvalósult (I. Pét. 1:20). Ez tartja a Biblia szerint életben a világot, és napi kenyerünket és italunkat is ennek köszönhetjük.
   Leonardo képén azt láthatjuk, amikor Jézus kijelenti: "egy közületek el fog árulni!" A tanítványok hármas csoportokba tömörülnek, és megijednek a döbbenetes szavaktól. Vannak, akik hátrahőkölve tiltakoznak. Mások egymást kérdezik. Megint mások érdeklődnek Krisztustól, hogy kire gondol. Júdás a Mester jobb keze felől tartózkodik, tőle eltávolodva. Megretten az elhangzott szavaktól, és attól, hogy Jézus a szívébe lát. Az alakok heves mozdulatokkal reagálnak.
   
   János a Mester nagy szivén pihen,
   E tiszta sziven, e csöndes sziven
   pihen, de lelke a holnapra gondol,
   S fiatal arca felhős lesz a gondtól.
   
   Mély hallgatás virraszt az asztalon.
   Az olajfák felől a fuvalom
   Hűsen, szomorún a szobába téved,
   Be fáj ma a szél, az éj és az élet!
   
   Tamás révedve néz a mécsvilágra,
   Péter zokog, és árvább, mint az árva,
   Júdás se szól, csak apró szeme villan,
   Remegve érzi: az ő órája itt van!
   
   Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
   Mély tengerek derűs békéje él benn.
   Az ajka asztali áldást rebeg,
   S megszegi az utolsó kenyeret!
   
   (Juhász Gyula: Az utolsó vacsora)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Milyen ünnepen fogyasztották el az utolsó vacsorát?
   2. Mit jelképezett a bárány leölése és elfogyasztása?
   3. Miért ismétlik meg Jézus tetteit és szavait a keresztények összejöveteleiken?
   4. Mikor ölték meg az igazi "húsvéti" bárányt?