Rogier van der Weyden: A napkeleti bölcsek, részlet
Lásd a 4. kép leírását (Eseményrend: 12., I. térkép/1.)
 
   A templomi bemutatás után jelentek meg a napkeleti bölcsek. A görög szó - mágus - eredetileg bölcset, papot, csillagászt (tehát nem királyokat) jelent. E vagyonos és művelt emberek ismerhették az egykori mezopotámiai próféta, Bálám jövendölését: "...csillag származik Jákóbból és királyi pálca támad Izraelből" (IV. Móz. 24:17). Valószínűleg e kijelentés alapján figyelték meg a Messiás-királyt jelző csillag feltűnését. Kutató keresésüket a Szentlélek segítette.
   Elindultak a nagy utazásra. Mikor Jeruzsálembe megérkeztek, kérdezősködésükre érdeklődés támadt. Heródes felháborodott, féltékeny gyűlölet támadt benne.
   
   Látott bárki még ilyet,
   más király király felett?
   Hisz nem vagyok halott még,
   sírban nem porladok még!
   Felettem más király?
   Az értelmem megáll!
   hanyatt fordul a század,
   nem tudom, mit csináljak.
   Nem is hiszem bizony,
   míg én nem láthatom.
   
   (Ismeretlen XII. századi spanyol szerző:
       Háromkirályok, részlet.
       Tótfalusi István fordítása)
   
   
   A papok és írástudók Heródes kérdésére azonnal feleltek. A Messiás születési helyét Mikeás próféta alapján Betlehemben jelölték meg (Mik. 5:2). Hatalmas Messiás-várás volt abban az időben, de a papok önteltségükben nem tudták elképzelni, hogy Isten őket megkerülve, tudtuk nélkül cselekedne. Lelki vakságuk alkalmatlanná tette őket arra, hogy a Szentlélek által adott világosságot befogadják.
   Heródes cselhez folyamodott, hogy megtudja a gyermek pontos tartózkodási helyét. Azt hazudta, hogy ő is hódolni akar a zsidók királyának, valójában azonban meg akarta gyilkoltatni.
   A képrészleten a bölcseket láthatjuk, akik ajándékot visznek a családnak: aranyat, tömjént (illatos füstölőszert), mirhát (értékes gyantát). Az akkori szokások alapján ezek királynak járó adományok voltak. A Biblia szerint valóban az ég és a föld királya előtt hódoltak. Hitükkel meglátták a védtelen csecsemőben Isten ajándékát, a megváltás ígéretét, az emberiség fájó szenvedéseire a hiánytalan megoldást.
   A bölcsek azokat jelképezik, akik sokak közönye ellenére felismerik, megbecsülik és hálával fogadják a Krisztusban adott nagy ajándékot. A pogány világot is képviselik. Érkezésük jelezte, hogy nemcsak Izraelnek fontos a Messiás-király születése, hanem a föld minden népének és minden emberének. Isten nem személyválogató, szeretete mindenkire kiárad!
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Mi indította a bölcseket Krisztus megkeresésére?
   2. Miért nem mentek a papok a bölcsekkel Betlehembe?
   3. Milyen hazugsággal akarta Heródes kideríteni Jézus hollétét?
   4. Milyen jelképes jelentései vannak az előkelő emberek látogatásának?