Az Ószövetség a művészetekben

Időrendi táblázat (i.e. 1951 – 457)


Az ószövetségi kronológia alapja:

Gal. 3:17; I.Móz. 15:13; II.Móz. 12:40 és I.Kir. 6:1

Az ősatyák kora

1951 Ábrahám születése
1942 Sára születése
1876 Ábrahám elhívása
1851 Izsák születése
1815 Sára halála
1811 Izsák és Rebeka házassága
1791 Ézsaú és Jákób születése
1776 Ábrahám halála
1750-1580 Hikszosz-fáraók uralkodása Egyiptomban
1700 József születése
1683 Józsefet eladják testvérei
1670 A hét bő esztendő kezdete
1663 A hét szűk esztendő kezdete
1661 József testvéreinek látogatása
1661 Jákób és családja Egyiptomba költözik
1644 Jákób halála
1590 József halála
1661-1446 Izráel népe 215 évig tartózkodik Egyiptomban (Jákób odaérkezésétől a kivonulás időpontjáig)
1876-1446 Ábrahám elhívásától a kivonulásig tehát az ősatyák 430 esztendeig tartózkodtak Egyiptom és az akkori időben szintén egyiptomi fennhatóság alatt levő Kánaán földjén

Mózes kora

1526 körül Mózes születése
1486 körül Menekülése Egyiptomból
1446 Visszatérése Egyiptomba
1446 Kivonulás Egyiptomból
1446-1406 Pusztai vándorlás
1406 Mózes halála
1406/5 Izráel népének honfoglalása
1400-1366 Békeidőszak Józsué és a vének alatt

A bírák kora

1366-1358 Nyolc éves elnyomás a mezopotámiai király alatt
1358 Otniel szabadítása, 40 éves nyugalom
1300 Ehud szabadítása a 18 éves moábita elnyomástól, 80 esztendős nyugalom
1253 Debóra és Bárák szabadítása, nyugalom 1227-ig
1213 Gedeon szabadítása a 7 éves midiánita elnyomás alól; Gedeon a bíró 1173-ig
1173-1170 Abimélek királysága Sikem felett
1170-1083 Tola, Jáir, Jefte, Ibsán, Elon és Abdon szabadítása és bíráskodása
1120 A filiszteus elnyomás kezdete
1105-1085 Sámson bíráskodása
1140-1100 Éli főpap és bíró
1100-1080 Sámuel 20 éves tanítói szolgálata
1081 A filiszteusok legyőzése Ében-Ézerben
1081-1050 Sámuel, Izráel utolsó bírája

Az egységes királyság

1050-1011 Saul királysága
1011-970 Dávid királysága
971-931 Salamon királysága
967/66 - 960/59 A jeruzsálemi templom építése


A megosztott királyság kora

I Z R Á E L

J Ú D A

Próféták Királyok Királyok Próféták
Isten embere 931-910 I. Jeroboám 931-913 Roboám Sémája
Ahija 910-909 Nádáb 913-911 Abija Iddó
Azáriás
909-886 Baása 911-869 Asa Obed
886 Elah Hanáni
885-884 Zimri Jéhu
885-874 Omri Jaháziel
Illés
Mikeás
874-853 Akháb 872-848 Josafát Eliézer
3 névtelen 853-852 Akházia 854-841 Jorám
852-841 Jorám
Elizeus 841-814 Jéhu 841 Akházia
841-835 Athália királyné
835-796 Joás Zakariás
814-798 Joakház Jóel(?)
Jónás 798-782 Joás 796-767 Amásia 2 névtelen
Hóseás 793-753 II. Jeroboám
Ámos 790-739 Uzziás (Azária) Zakariás
753-752 Zakariás
752 Sallum
752-742 Menáhem 750-736 Jótám Ésaiás
742-740 Pekája Mikeás
740-732 Pekah 735-715 Akház
Odéd 732-722 Hóseás 729-697 Ezékiás
722 asszír hódítás
697-641 Manassé Habakuk
641-639 Amon Náhum(?)
639-608 Jósiás Jeremiás
608 Joakház Hulda
608-597 Joákim Sofóniás
606/5 első fogolycsapat Babilóniába Dániel
597 Joákin
második fogolycsapat
Ezékiel
597-586 Sedékiás Abdiás(?)
586 Jeruzsálem teljes megsemmisítése
606/5-536/5 a babiloni fogság
536/5 Círusz rendelete
519/8 Darius Histaspes rendelete
457 Artaxerxes Longimanus rendelete A hazatérés utáni próféták:
Aggeus
Zakariás
Malakiás

Malakiás próféta könyve <<< Fel >>> Az Ószövetség a zenetörténetben