A Biblia a magyar képzőművészetben

Jerikó bevétele


Cím nélkül (Jerikó vagy Ráháb története)
Csernus Tibor: Cím nélkül (Jerikó vagy Ráháb története), 1991 k., Párizs, Galerie Claude Bernard

Sem Mózesről, még kevésbé a halála utáni honfoglalásról, Józsuéról és a bírák negyedfél évszázados időszakáról nincs jelentékeny vagy híressé vált magyar képzőművészeti feldolgozás. Nálunk az ószövetségi történetek általánosságban véve nem járnak jól: nem ismertek, félreismertek, rosszul ismertek. A Parasztbiblia című kiadványból ellenőrizni lehet, hogy igazat mondunk-e ezzel, vagy sem.

E hiányosságért a hazánkban uralkodóvá vált római katolicizmus a felelős, mely külön ideológiát gyártott az Újszövetségnek könnyebben, az Ószövetségnek nehezebben érthetőségére (ennek épp az ellentéte az igaz), elhintette azt a vélekedést, hogy az Ószövetség a zsidóké, az Új pedig a keresztényeké. Ezekben az eszmékben sok minden keveredett: az írástudatlanságba taszított nép fölötti gyámkodástól az antiszemitizmusig sok – Bibliához méltatlan – elgondolás és előítélet. A bajok forrása az, ha a Biblia nincs az emberek kezében, vagy amiként Jézus mondta: „Azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát.” (Mk 12:24)

Jerikó bevétele
Szántó Piroska: Jerikó bevétele, 1975–77, színes krétarajz, 65x50 cm, Esztergom, Keresztény Múzeum

Isten jó előre, már Ábrahámnak ígéretet tett Kánaán birtokbavételére. Ez az ígéret azonban csak négyszázharminc év után teljesülhetett. (Az Ábrahámnak adott kijelentés ezt is tartalmazta: „csak a negyedik nemzedék tér ide” – I. Móz. 15:6.) Az erkölcseikben végletesen megrontott népek életében „betelt a gonoszság” (I. Móz 15:16). Istentől kapott kegyelmi idejüket kimerítették. Mózes halála után utódjára, Józsuéra várt a feladat: Kánaán elfoglalása.

A kivonulás népe átkelt a Jordánon, és a legerősebb város, Jerikó alá ért. Józsué, a fővezér katona töprengéseibe mélyedve mérte föl egyik éjszaka a helyzetet, nem nagyon tudván elképzelni e hatalmas erődítmény bevételét. (A régészeti feltárások azóta igazolták, hogy Jerikó, az emberiség egyik legősibb városa, széles városfalaival emberileg valóban bevehetetlen volt. A falak belső részére házakat építettek, amint azt a bibliai leírásban szereplő Ráháb otthona is bizonyítja.)

Isten nem emberi erőre alapozott győzelmet ígért, hanem tökéletes hitet kért. Szava iránti engedelmességet. Hogy azt, amit mond, maradéktalanul hajtsák végre: Egy hétig naponta járják körül némán Jerikót. A hetedik napon pedig kürtöket fújva járja körül a nép.

Mind Józsué, mind a frigyládát a menet élén vivő papok, mind a nép engedelmeskedett. Isten válasza a szava iránti tökéletes engedelmességre a csoda. Ezért dőltek le bajvívás nélkül Jerikó falai. Ugyanaz történt, mint Mózes tengeri átkelése, a Vörös- (Nádas-) tenger kettéválásakor: „Az Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek.” (II. Móz 14:14)


A Tízparancsolat <<< Fel >>> Ruth és Naómi