A Biblia a magyar képzőművészetben

A jobb és a bal lator


A húsvét előtt amnesztiában részesülő Barabás mellett maradtak még köztörvényes bűnözők, akiket halálra ítéltek. Közülük kettőt Jézussal együtt feszítettek meg a Golgotán. Így teljesült be a jövendölés: „a gonoszok közt adtak sírt néki és gazdagok mellé jutott kínos halál után... és a bűnösök közé számláltatott” (Ésa 53:9,12).

A felfeszítés után közvetlenül még mindkét lator szidalmazta Jézust: „Akkor megfeszítettek vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, és a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván: Te, aki lerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel együtt, ezt mondták: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta: Isten Fia vagyok. Akiket vele együtt feszítettek meg, a latrok is ugyanazt hányták a szemére.” (Mt 27:38–44)

A három kereszt (első vázlat)
Rembrandt van Rijn: A három kereszt (első vázlat), 1653, 39x45 cm, Párizs, Bibliothèque Nationale
A három kereszt (utolsó vázlat)
Rembrandt van Rijn: A három kereszt (utolsó vázlat), 1653, 39x45 cm, Párizs, Bibliothèque Nationale

A szenvedésében való helytállása azonban az egyik latornak szemet szúrt. Hogy Jézus még az ellenségeiért is imádkozik? („Atyám! Bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” – Lk 23:34/a) Hogy édesanyjáról gondoskodik, János apostolra bízva életét? (Jn 19:26–27). A jobb lator megenyhült, sőt, társát inteni kezdte: „A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazta őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is! Felelvén pedig a másik, megdorgálta őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy! És mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.” (Lk 23:39–41) A jobb lator minderre teljesen megváltoztatta ítéletét. Gondolkodása gyökeresen átalakult Krisztus magatartását szemlélve. Ő volt az első – a római századost és Nikodémust megelőzve –, aki megnyitotta azon kevesek sorát, akik a keresztfa lábánál Jézusról mint Úrról gondolkodtak. „És mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te országodban!” (42. vers) Hitét látva, Jézus ígéretet tett neki: „És mondta néki Jézus: Bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban.” (43. vers – helyes fordítás szerint)

Golgota
David Beeri: Golgota, 2002, olaj, vászon, 79x93 cm, Oltalom Alapítvány

Miközben a bal lator továbbra is kitartott az istenkáromlásban, társa megtért, mert kétségkívül látta az isteni magatartást. Isten „a gonosz miatt is bánkódó” (Jónás 4:2, Jóel 2:13). David Beeri megrázó olajfestményének redukcionizmusa szinte igét hirdet: a bal lator kígyóvá (a gonoszság jelképévé) változik át, miközben a jobb lator – a kereszt szenvedőjéhez hasonló színalakot váltva – Krisztushoz hasonul, az Ő követője lesz. „Te kövess engem!” (Jn 21:22) – ezek a Péterhez később intézett szavak benne már itt érvényre jutottak.

Az Oltalom Alapítvány bibliai kiállítását – mely eddig több száz településre eljutott – a vendégkönyvek tanúsága szerint komoly figyelem kíséri. Amióta David Beeri sötét tónusú, a cigány művészet kék-lila színeit felidéző ábrázolását kiállítjuk, a legtöbb vendégkönyvi bejegyzés ezt az alkotást dicséri. A festő Németországban is élt és kiállított, jelenleg Debrecenben állandó kiállítás mutatja be karizmatikus hatásról árulkodó csendéleteit, tájképeit. Bibliai és profetikus festményei közül emellett Maeterlinck Vakok c. művéhez készült olajfestménye van az Oltalom Alapítvány birtokában, további két alkotásával együtt.


Golgota <<< Fel >>> Nikodémus