A Biblia a magyar képzőművészetben

A hitetlen Tamás


A hitetlen Tamás
Iványi-Grünwald Béla: A hitetlen Tamás,
é. n., olaj, vászon, 85x95 cm, Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria

A tanítványi közösség egésze is kétkedéssel fogadta legelőször a Mester feltámadásáról szóló híreket. Nem hitt Mária Magdolnának sem Péter, sem János, de azért futva futottak a sírüreghez. Amikor beléptek, látták, hogy a lepedők összehajtva, a szemfedő is rendezetten fekszik a kövön. (Minden más, János evangéliumától eltérő vélemény, kultusz, eleve csak hamis lehet. Ilyen a torinói lepel.)

Volt azonban egy tanítvány, aki később sem hitt. A vele kapcsolatos jézusi magatartás megmutatja, hogyan tekint Isten a kétkedőkre.

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Kettősnek hívtak, nem volt ővelük, amikor eljött Jézus. Mondták azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig mondta nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét benn voltak az ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus és megállt a középen, és mondta: Békesség néktek! Azután mondta Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. Felelt Tamás, és mondta néki. Én Uram és én Istenem! Mondta néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.” (Jn 20:24–29)

Tamás apostol kételkedése
Tamás apostol kételkedése, XV. sz. vége,
Novgorodi ikon

Jézus nem vitatkozott, nem mondta Tamásnak, hogy sem nekem, sem tanítványtársaidnak nem hiszel, meggondoltad, miért is nem? Az istenhit akadálya sohasem Istenben vagy eljárásaiban keresendő. A hit, melyet a Biblia „tűzben megpróbált arany”-hoz hasonlít (I. Pt 1:7), nem egyszerűen nem tőletek van, „Isten ajándéka ez” (Eféz 2:8), hanem maga Jézus szólít fel: „Végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy.” (Jel 3:18)

A hitet nem csupán kapja az ember, helyesebb lenne így fogalmazni: csak az kapja, aki igényt tart rá. Jézus nem vitatkozott: egyszerű megoldást kínált. Nézze meg Tamás keresztszenvedésének sebhelyeit. (Hogy ezeket a tökéletes testben feltámadt Jézus miért is viseli jelekként továbbra is magán, arról ószövetségi prófécia szól: Hab 3:4.) Tamásnak ki kellett nyújtania kezét, meg kellett tapintania Jézus testén az emlékeztető jeleket.

Jézus azonban még hozzátett valamit: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” A hitnek mindig vannak elégséges bizonyítékai, de legfőképpen nem ezekből, hanem abból a bizonyságból táplálkozik, hogy Isten igaz, s így beszéde is igazság. „Mert az Úr igaz, igazságot szeret, igazak látják az ő orcáját.” (Zsolt 11:7)

Caravaggiótól Rembrandtig ábrázolták leghatásosabban – ehhez valóban a barokknak kellett eljönnie – Tamás megbizonyosodását. Iványi-Grünwald Bélával már József és Potifárné és a Háromkirályok kapcsán találkozhattunk. Ezen a festményén ecsetkezelése Rippl-Rónaiéhoz áll közel, kissé hevesebb jelleget ad a történésnek Jézus, de a tanítványok alakja is, akiknek karjában Tamás szinte elveszik. Mivel egyelőre fehér ruha takarja még a sebhelyek emlékeit, nem tudni, a vita heve vagy a megmutatás vágya teszi ilyen erőssé Jézus karmozdulatát. A rusztikus vonalak és a fehérrel szemben biztosan felrakott kék, piros, zöld foltok a barlangszerű felházban úgy villannak meg, hogy finoman magukra vonják a diszkrét sárga glóriával még kiemeltebb Jézusról a figyelmet. A Jézus jobb lába előtti felcsillanás pedig mintha a gondolkodáson, keresésen, kételyen át is hozzá vezető útról tenne bizonyságot.

A hitetlen Tamás
Caravaggio: A hitetlen Tamás, 1600–1601

Tamás hitetlenkedése
Rembrandt van Rijn: Tamás hitetlenkedése, 1634, 53x51 cm, Moszkva, Puskin Múzeum

Az emmauszi tanítványok <<< Fel >>> Jézus mennybemenetele