Mantegna (1431-1506): Pietá
milánói Brera
 
   Jézus halott. A sirató asszonyokban, Máriában és Mária Magdalénában, ahogy szemlélték a megtört testet, lejátszódhatott Uruk élete, és átgondolhatták, hogy milyen ember volt. Mantegnának e bravúros, nagy rövidülésben ábrázolt Krisztusa minket is emlékezésre késztet.
   Az üdvözítő jelleme különösen élesen rajzolódik ki az utolsó nap történéseiben. Milyen fizikai és lelki szenvedések, gyötrelmek érték Jézust, és ezek ellenére, hogyan viselkedett? Soroljuk fel ezeket: a tanítványok versengése az utolsó vacsorán; a Gecsemáné-kertben vívott vérverítékes küzdelem; a tanítványok alvása okozta fájdalom; Júdás megrázó árulásának az átélése; Péter tagadása a kihallgatások alatt; a szolga arculverése; a rágalmak; a hazugságok; a jogtalan eljárások. Eközben Ő hallgatott, "száját nem nyitotta meg" (Ésa. 53:7). Saját védelmére egy szót sem ejtett, csak a törvénytelenségeket tette szóvá, vagy épp vádlóiért munkálkodott. Vajon miért volt oly fontos ez a hallgatás, hogy még a jövendölés is előre szólt róla? A bűnösök ítéletéhez, a Biblia szerint, hozzátartozik a vádak meghallgatása és a büntetés szótlan elviselése (Lásd: Jel. 20:11-13). Jézus teljes egészében az emberek bűneinek a büntetését viselte így el.
   Emlékezzünk az ütlegekre, a súlyos szenvedést okozó korbácsolásra, a szolgák, a római katonák és Heródes bántalmazásaira, a töviskoronára, az éhségre és szomjúságra, az alváshiány okozta gyötrelemre, a kereszt súlyára. Emlékezzünk továbbá a keresztre való rászögezésre, majd felállításának végtelen fizikai kínjára, a sebektől borított hátára, mely minden lélegzetvételtől sajgott, a főpapok, a tömeg és a vele megfeszítettek gúnyolására és szidalmazására.
   Jézus hitét szidalmazták, Istennel való kapcsolatát kérdőjelezték meg, amelynek hiányát oly tragikusan és fájdalmasan érezte éppen akkor. Megtehette volna, hogy magához ragadja a testtélételekor letett isteni hatalmát, egy pillanat alatt kiszabadítja magát, és megszégyenítve megbünteti az ellenségeit. Annyira fontos volt neki megváltásunk, hogy nem így cselekedett. Micsoda önmegtagadás!
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Milyen fájdalmakat és szenvedéseket élt át Jézus az utolsó napon?
   2. Miért hallgatott a gyötrelmek alatt?
   3. Milyen megpróbáltatások érték Jézust az utolsó napon?