1. Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
  2. Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
  3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
  4. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.
  5. Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
  6. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
  7. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
  8. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
  9. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.
  10. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
  11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.
  12. Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
  13. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
  14. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.
  15. Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.
  16. Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;
  17. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
  18. Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,
  19. Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.
  20. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.
  21. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!
  22. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.