1. Dávid zsoltára. Templomszentelési ének.
  2. Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.
  3. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!
  4. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.
  5. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét.
  6. Mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm.
  7. Azt mondtam azért én jó állapotomban: Nem rendülhetek meg soha.
  8. Uram, jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orczádat, és megroskadtam.
  9. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak irgalmáért könyörgök!
  10. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
  11. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam! Uram, légy segítségem!
  12. Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel.
  13. Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged.