1. Dávid zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!
  2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.
  3. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.
  4. Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges.
  5. Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.
  6. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.
  7. Az Úr szava tűzlángokat szór.
  8. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
  9. Az Úr szava megborjaztatja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja: dicső!
  10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.
  11. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.