1. Dávid zsoltára. Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
  2. Mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette.
  3. Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?
  4. Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.
  5. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétől.
  6. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákób nemzetsége, a kik a te orczádat keresik. Szela.
  7. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.
  8. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.
  9. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!
  10. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.