1. Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.
  2. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
  3. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
  4. Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
  5. Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
  6. Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
  7. De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
  8. A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
  9. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
  10. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
  11. Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
  12. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.
  13. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
  14. Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
  15. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
  16. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
  17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
  18. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
  19. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
  20. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
  21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
  22. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
  23. Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
  24. Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
  25. Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
  26. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
  27. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
  28. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
  29. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
  30. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.
  31. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
  32. Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!