1. Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!
  2. Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban!
  3. Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki.
  4. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg.
  5. Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön.
  6. Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben;
  7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket!
  8. Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe.
  9. Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!