1. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!
  2. Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.
  3. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
  4. Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.
  5. Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében;
  6. A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;
  7. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezőknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.
  8. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.
  9. Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.
  10. Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!