1. Grádicsok éneke. Mind boldog az, a ki féli az Urat; a ki az ő útaiban jár!
  2. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog vagy és jól van dolgod.
  3. Feleséged, mint a termő szőlő házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül.
  4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat!
  5. Megáld téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében;
  6. És meglássad fiaidnak fiait; békesség legyen Izráelen!